Windows XP traci impet

Użytkownicy domowi wciąż dość chętnie kupują Windows XP, jednak użytkownicy korporacyjny pozostają wierni wcześniejszym wersjom systemu, nie widząc potrzeby aktualizacji.

Nawet ostatnie udostępnienie przez Microsoft zbioru poprawek Service Pack 1 dla Windows XP, co z reguły powodowało wzrost zainteresowania użytkowników korporacyjnych nową wersją systemu, nie przyniosło oczekiwanych rezultatów.

Z ankiety przeprowadzonej przez amerykańską redakcję magazynu Computerworld wynika, że na 25 przedsiębiorstw jedynie 4 korzystają obecnie z Windows XP, a kolejne 4 planują w najbliższy czasie dokonać aktualizacji. Główną przyczyną tego stanu rzeczy podawaną przez firm jest wysoki koszt zakupu licencji.