Windows bez Javy

Sąd apelacyjny ostatecznie zmienił wyrok niższej instancji nakazujący firmie Microsoft dystrybuowanie środowiska wykonawczego Java z systemami Windows.

Już wcześniej, w lutym br., Microsoft wywalczył czasowe wstrzymanie wykonania wyroku. Amerykański sąd w Richmond w uzasadnieniu wczorajszej decyzji stwierdził, że "nie ma dostatecznie przekonujących dowodów na to, iż brak Javy w Windows przynosi wymierne straty firmie Sun Microsystems, a działanie Microsoftu stanowi czyn nieuczciwej konkurencji."

Sun, jako twórca Javy, domagał się aby koncern z Redmond zintegrował jego wersję środowiska JRE (Java Runtime Environment) w systemach Windows XP. Sun utrzymywał, że wprowadzając własną niekompatybilną wersję Javy, Microsoft chciał ostatecznie odwieźć programistów od platformy Java i przekonać ich do korzystania z narzędzi .Net. Te argumenty nie okazały się przekonujące.

Sąd kolejny raz uznał natomiast, że Microsoft oferując własny JVM naruszał warunki licencji udzielonej przez Sun Microsystems. Firma nie będzie mogła dystrybuować innego środowiska Java niż oryginalny moduł JRE (Java Runtime Environment) firmy Sun. Microsoft zastosował się już do tego zakazu wycofując własny JVM w lutym br., dostępny uprzednio wraz z pakietem poprawek (SP1) do Windows XP.