Windows i Linux – udostępnianie plików [PORADNIK]

Z tego poradnika dowiesz się, jak udostępniać pliki między Windowsem 10 a Linuksem Ubuntu. Zapraszam do lektury.


Udostępnianie plików między systemami Windows i Linux to dość złożony proces. Z tego artykułu dowiesz się, jak mapować udziały w obu systemach operacyjnych w celu bezproblemowego udostępniania plików.

Ten poradnik składa się z dwóch części. W pierwszej udostępnimy folder w systemie Windows, a następnie skonfigurujemy Linuksa, aby uzyskać dostęp do tego folderu. W drugiej części odwrotnie – napiszemy jak uzyskać dostęp z Windowsa do folderu udostępnionego w Linuksie. W zależności od swoich potrzeb wybierz zestaw porad odpowiedni dla Ciebie. Będziesz mógł też udostępnić zasoby w obu systemach – nie ma co do tego przeciwwskazań. W tym poradniku używamy systemów Windows 10 i Ubuntu Linux, ale instrukcje te można zastosować w prawie każdej odmianie Windowsa i Linuksa.

Zobacz również:

  • Najlepszy VPN dla Linuxa 2023
  • Gdzie najtaniej kupić oryginalny Windows 11? [31.08.2023]

Udostępnianie zasobów w systemie Windows

Aby uzyskać dostęp z Linuksa do plików na Windowsie, należy wykonać trzy kroki. Najpierw upewnij się, że w systemie Windows włączone jest udostępnianie plików. Jeżeli tak jest, zabierzemy się za udostępnienie jednego z folderów. A potem uzyskamy do niego dostęp z innego komputera z zainstalowanym Linuksem.

Udostępnianie windowsowych plików włącza się w Centrum sieci i udostępniania. Można dostać się tam, klikając prawym przyciskiem myszy ikonę sieci na pasku zadań i wybierając „Otwórz ustawienia sieci i internetu”. Następnie w oknie Centrum sieci i udostępniania kliknij „Zmień zaawansowane ustawienia udostępniania”.

Windows i Linux – udostępnianie plików [PORADNIK]

Teraz upewnij się, że następujące dwa ustawienia są włączone:

  • Włącz odnajdowanie sieci;
  • Włącz udostępnianie plików i drukarek.
Windows i Linux – udostępnianie plików [PORADNIK]

Jeżeli nie są włączone, włącz je i kliknij „Zapisz zmiany”. Jeżeli zamierzasz udostępnić pliki osobom, które nie mają konta na komputerze z Windowsem, powinieneś też włączyć opcję Wszystkie sieci > Wyłącz udostępnianie chronione hasłem.

Windows i Linux – udostępnianie plików [PORADNIK]

Teraz gdy udostępnianie jest włączone, możemy utworzyć folder współdzielony, który będzie widoczny dla komputera z systemem Linux. Nie ma ograniczeń co do tego, co możesz udostępniać (teoretycznie możesz udostępnić cały dysk twardy), ale tutaj udostępnimy tylko folder o nazwie „Udostępniony”, który utworzymy na Pulpicie.

Po utworzeniu folderu kliknij go prawym przyciskiem myszy, a następnie wejdź we „Właściwości”. Na karcie „Udostępnianie” kliknij przycisk „Udostępnianie zaawansowane”. W następnym oknie włącz opcję „Udostępnij ten folder”, a następnie kliknij przycisk „Uprawnienia”.

Windows i Linux – udostępnianie plików [PORADNIK]
Windows i Linux – udostępnianie plików [PORADNIK]

W oknie uprawnień możesz ograniczyć dostęp do folderu dla niektórych kont. Aby każdy użytkownik miał dostęp do Twojego folderu, po prostu nadaj uprawnienie „Pełna kontrola” użytkownikowi „Wszyscy”. Dzięki temu każdy będzie mógł czytać i zapisywać zmiany w plikach w udostępnianym folderze. Jeśli wolisz ograniczyć dostęp do niektórych kont, po prostu usuń użytkownika Wszyscy, dodaj żądanych użytkowników, a następnie przypisz im odpowiednie uprawnienia.

Windows i Linux – udostępnianie plików [PORADNIK]

Uwaga: opisywane konta użytkowników znajdują się na komputerze z systemem Windows, a nie w systemie Linux.

Po zakończeniu konfigurowania użytkowników i uprawnień kliknij „OK”, aby zamknąć okno uprawnień, a następnie ponownie kliknij „OK”, aby zamknąć okno „Udostępnianie zaawansowane”.

Teraz wróć do głównego okna właściwości i przejdź do zakładki „Zabezpieczenia”.

Aby użytkownik systemu Linux miał dostęp do Twojego folderu współdzielonego, musisz skonfigurować tutaj te same uprawnienia, które zostały skonfigurowane w ustawieniach udostępniania. Jeśli te dwa ustawienia nie pasują do siebie, zostaną zastosowane te najbardziej restrykcyjne. Jeśli żądany użytkownik ma już skonfigurowane ustawienia zabezpieczeń (takie jak użytkownik „User” z naszego przykładu), możesz zamknąć to okno i przejść do następnego kroku.

Windows i Linux – udostępnianie plików [PORADNIK]

Jeśli musisz dodać użytkownika, na przykład „Wszyscy”, kliknij przycisk „Edytuj”.

W oknie uprawnień, które zostanie otwarte, kliknij przycisk „Dodaj”, aby wprowadzić dane nowego użytkownika.

Windows i Linux – udostępnianie plików [PORADNIK]

Kliknij „OK” we wszystkich otwartych oknach, a twój folder powinien być teraz udostępniony w sieci.

Konfigurowanie dostępu do zasobów Windowsa z systemu Linux

Folder udostępniony w Windowsie można łatwo zamontować w Linuksie za pomocą narzędzi graficznych, jednak równie łatwo, ale szybciej zrobimy to w Terminalu inaczej zwanym „wierszem poleceń”. Terminal ma jeszcze jedną zaletę – działa tak samo w wielu dystrybucjach Linuksa.

Pracę w systemie Linux zaczniemy od instalacji pakietu cifs-utils, aby zamontować udziały SMB. Aby to zrobić, wystarczy wpisać w terminalu następujące polecenie:

sudo apt-get install cifs-utils

Następnie w systemie Linux należy stworzyć katalog, a następnie zamontować do niego udział z Windowsa. W tym przykładzie utworzymy folder na naszym Pulpicie dla łatwego dostępu. Użyj tego polecenie, aby utworzyć folder:

mkdir ~/Pulpit/Windows-Share

Poniższe polecenie służy do montowania zasobu z Windowsa w utworzonym katalogu na naszym pulpicie w Linuksie. Aby uniknąć problemów z uprawnieniami do zapisu, należy użyć w nim nazwy użytkownika w systemie Linux oraz jego hasła. Adres IP zamiast nazwy komputera pozwoli na uniknięcie problemów z rozpoznawaniem nazwy komputera z Windowsem przez Linuksa:

sudo mount -t cifs -o user={nazwa_użytkownika},password={hasło_użytkownika},uid=(id -u),gid=(id -g) //ADRES_IP_KOMPUTERA_Z_WINDOWS/Udostępniony /home/user/Pulpit/Windows-Share

Windows i Linux – udostępnianie plików [PORADNIK]

Jak widać na zrzucie ekranu, zostaliśmy poproszeni o hasło użytkownika maszyny z systemem Linux. Po jego podaniu udostępniona zawartość folderu z Windowsa powinna być widoczna w katalogu Windows-Share na naszym pulpicie. Możemy też bez przeszkód zapisywać tam pliki i otwierać je na Windowsie. Aby odmontować udział, wystarczy wpisać:

sudo umount //ADRES_IP_KOMPUTERA_Z_WINDOWS/Udostępniony

Tworzenie udostępnionych zasobów w systemie Linux dla użytkowników Windowsa

Tworzenie udziału w systemie Linux, a następnie uzyskiwanie do niego dostępu z systemu Windows jest w rzeczywistości nieco łatwiejsze niż na odwrót. Najpierw utworzymy folder współdzielony w systemie Linux. Następnie przyjrzymy się, jak uzyskać do niego dostęp z komputera z systemem Windows.

Aby skonfigurować folder współdzielony w systemie Linux, do którego ma mieć dostęp użytkownik systemu Windows, zacznij od zainstalowania Samby (oprogramowania zapewniającego dostęp do protokołów SMB/CIFS używanych przez Windowsa). Sambę zainstalujesz za pomocą następującego polecenia:

sudo apt-get install samba

Po zainstalowaniu Samby skonfiguruj nazwę użytkownika i hasło, które będą używane do uzyskiwania dostępu do udziału:

sudo smbpasswd -a user

Uwaga: w tym przykładzie używamy użytkownika „user”, ponieważ istnieje już taki w Linuksie, ale Ty możesz wybrać dowolną nazwę.

Utwórz katalog, który chcesz udostępnić dla komputera z systemem Windows. Może to być folder o nazwie „shared” w Twoim katalogu domowym.

mkdir ~/shared

Teraz za pomocą dowolnego edytora tekstowego skonfiguruj plik smb.conf. My użyliśmy tutaj nano. TU przeczytasz nasz poradnik, jak się posługiwać tym edytorem.

Polecenie:

sudo nano /etc/samba/smb.conf

Przewiń w dół do końca pliku i dodaj te wiersze:

[sambashare]

comment = Zasoby Ubuntu

path = /home/user/shared

read only = no

browsable = yes

Windows i Linux – udostępnianie plików [PORADNIK]

Zapisz plik i zamknij edytor. Teraz wystarczy ponownie uruchomić usługę SMB, aby zmiany zaczęły obowiązywać:

sudo service smbd restart

Folder „shared” powinien być teraz dostępny z komputera z systemem Windows.

Dostęp do udziału Linuksa z systemu Windows

Teraz dodajmy dostęp do folderu „shared” z naszego pulpitu Windows. Kliknij prawym przyciskiem myszy gdzieś na pulpicie i wybierz Nowy > Skrót.

Wpisz lokalizację sieciową folderu o następującej składni:

\\ADRES _IP_KOMPUTERA_Z_LINUKSEM\sambashare

Windows i Linux – udostępnianie plików [PORADNIK]

Uwaga: Jeśli nie znasz adresu IP komputera z systemem Linux, po prostu użyj w Terminalu polecenia ifconfig.

W kreatorze skrótów na komputerze z systemem Windows kliknij przycisk Dalej, wybierz nazwę skrótu, a następnie kliknij przycisk Zakończ. W tej chwili powinien pojawić się skrót na pulpicie, który poprowadzi Cię bezpośrednio do udziału na Linuksie.

To tyle, jeżeli chodzi o „krzyżowe” udostępnianie plików między systemami Windows i Linux. Życzymy Wam samych sukcesów podczas konfiguracji Waszych maszyn.

Źródło: How-To Geek


Nie przegap

Zapisz się na newsletter i nie przegap najnowszych artykułów, testów, porad i rankingów: