Windows na pendrive

Myślisz, że nie uda się zainstalować Windows 7 lub 8 na zewnętrznym dysku USB? Nic bardziej mylnego. Opisujemy, jak zainstalować środowisko Windows na pamięci zewnętrznej.


Domyślnie Windows 7 można zainstalować tylko na twardym dysku podłączonym do płyty głównej poprzez interfejs IDE bądź SATA. Program instalacyjny nie pozwala wybrać jako nośnik docelowy dysku USB. Tymczasem porty USB 2.0 i 3.0 zapewniają wystarczającą przepustowość do uruchamiania środowiska Windows. A system operacyjny na zewnętrznym nośniku danych świetnie spisywałby się jako rezerwowy lub awaryjny system, i można byłoby z niego korzystać nawet w innym komputerze, gdy twój odmówi posłuszeństwa.

Jednak stosując pewną sztuczkę, uda ci się zainstalować Windows na kieszonkowym lub przenośnym dysku USB. Poniższy artykuł demonstruje czynności wymagane do skopiowania systemu na taki nośnik i do uruchamiania go. Na dołączonej płycie DVD znajdziesz aplikacje potrzebne do zrealizowania tego zadania.

Okazuje się, że Windows 8 prościej zainstalować na dysku USB niż Windows 7. W ostatnim punkcie materiału objaśniamy, jak zrobić to z wersją demonstracyjną Windows 8 Consumer Preview.

Windows na pendrive

Tak wygląda okno powitalne środowiska Parted Magic. Zanim je uruchomisz, zmień język na polski poleceniem Language.

1. Czynności przygotowawcze

32-bitowa wersja Windows zajmuje ok. 10 GB miejsca na dysku, a wersja 64-bitowa pochłania mniej więcej 20 GB. Jeśli jednak oprócz systemu chciałbyś zainstalować jakieś aplikacje, nie obejdziesz się bez zewnętrznego dysku o pojemności co najmniej 20 GB (dotyczy wersji 32-bitowej) lub 30 GB (wersja 64-bitowa). Zaleca się mieć do dyspozycji więcej miejsca, bo w ten sposób będziesz miał trochę zapasu na wszelki wypadek. 32-bitową wersję Windows można zainstalować także na pendrivie o pojemności nie mniejszej niż 32 GB.

Twardy dysk podłączany do poru USB 2.0 zapewnia na tyle dużą wydajność, aby zainstalowany na nim Windows 7 uruchamiał się w ciągu około minuty. Jeżeli jednak zarówno komputer, jak i twardy dysk obsługuje standard USB 3.0, możesz znacznie skrócić czas rozruchu systemu. Do zainstalowania Windows nadają się doskonale starsze, nieużywane już twarde dyski, które można podłączyć do gniazda USB 2.0/3.0 w pececie za pomocą przejściówki.

A jeśli masz twardy dysk ze złączem eSATA (External SATA), zainstalowanie Windows okaże się wyjątkowo łatwe. Program instalacyjny traktuje dysk eSATA jak zwyczajny dysk wewnętrzny zamontowany w obudowie komputera. Za to system nie uruchomi się automatycznie, gdy twardy dysk jest podłączony do portu USB. Aby było to możliwe, trzeba wykonać czynności opisane w punkcie 6.

Program instalacyjny Windows nie pozwala instalować systemu na dysku USB. W tej sytuacji musisz albo zamontować twardy dysk chwilowo w obudowie komputera (patrz punkt 6), albo skopiować nań zainstalowany na innym nośniku system za pomocą odpowiedniego oprogramowania (patrz punkt 3).

Kwestie prawne

System Windows 7 nie umożliwia domyślnie instalowania na zewnętrznym dysku USB. Producent nie zapewnił odpowiednich warunków technicznych do zrealizowania tego zamierzenia. Jeżeli mimo to zdecydujesz się na taką instalację, musisz pamiętać, aby nie naruszyć warunków zawartych w umowie licencyjnej. Wolno ci więc korzystać jednocześnie z tylu egzemplarzy Windows, ile zakupiłeś licencji. Jeśli podłączysz dysk USB do innego komputera, prawdopodobnie konieczna okaże się ponowna aktywacja systemu w Microsofcie. Wprawdzie można jej dokonywać dowolną liczbę razy, jednak po ok. 10 razach tylko drogą telefoniczną.

2. Instalowanie od nowa na dysku USB

Najszybszym i najprostszym sposobem umieszczenia systemu Windows na dysku USB jest jego zainstalowanie od nowa na danym nośniku. Przedtem musisz jednak zarchiwizować wszystkie zasoby zgromadzone na tymże dysku, bo w trakcie instalowania wszystkie pliki i foldery ulegną utracie.

Wyjmij dysk ostrożnie z obudowy, włóż go do wolnej kieszeni w obudowie komputera, po czym podłącz kabel zasilania i kabel danych prowadzący z kontrolera SATA. Jeżeli okaże się to niemożliwe, np. dlatego, bo zrywając plombę na obudowie, stracisz uprawnienia gwarancyjne, musisz w inny sposób skopiować Windows na żądany dysk (patrz punkt 5). Przed rozpoczęciem czynności instalacyjnych powyłączaj tymczasowo pozostałe dyski, odłączając ich kable SATA. Teraz zainstaluj system Windows jak zazwyczaj, stosując się do wskazówek wyświetlanych na ekranie. Potem wyjmij dysk z komputera, umieść go z powrotem w obudowie i popodłączaj pozostałe twarde dyski. Zanim uda ci się uruchomić zainstalowany przed chwilą system, musisz wykonać czynności opisane w punkcie 6.

Windows na pendrive

Dwukrotnym kliknięciem tej ikony uruchomisz aplikację GParted, która pozwala zmieniać bieżący układ partycji na dysku.

3. Aplikacje do klonowania twardych dysków

Jeżeli nie możesz wymontować dysku USB z obudowy lub nie chcesz instalować ponownie całego systemu, możesz skopiować na tenże nośnik Windows zainstalowany na innym dysku. Możesz użyć do tego celu każdego programu archiwizacyjnego, który jest wyposażony w funkcję kopiowania całych dysków. Do tego celu nadają się m.in. komercyjne aplikacje Paragon Drive Copy 11 i Acronis Migrate Easy 7.02.

Poniżej opisujemy sposób klonowania twardych dysków za pomocą bezpłatnego, angielskojęzycznego narzędzia CloneZilla, które wchodzi w skład środowiska Parted Magic. Wspomnianym programem możesz tworzyć identyczne obrazy (1:1) twardych dysków w postaci plików kopii zapasowej bądź kopiować całą zawartość twardego dysku na drugi (patrz punkt 5). Jest jednak jedno ograniczenie. CloneZilla pozwala skopiować zawartość dysku tylko wtedy, gdy partycja docelowa jest większa od źródłowej lub ma przynajmniej taki sam rozmiar. Jeśli twój zewnętrzny dysk USB zapewnia mniejszą pojemność od partycji z systemem Windows, musisz ją przedtem przyciąć. Wymienione powyżej płatne programy nie mają takich ograniczeń.

Windows na pendrive

Po wybraniu żądanego dysku wskaż to polecenie, chcąc zmniejszyć partycję. Pamiętaj, aby uprzednio zarchiwizować znajdujące się na niej zasoby, bo operacje tego rodzaju są związane z pewnym ryzykiem utraty danych.

4. Zmniejszanie partycji programem GParted

Najpierw warto przeprowadzić porządki w zainstalowanym systemie Windows, aby zwolnić miejsce. Odinstaluj w tym celu niepotrzebne programy i przenieś pliki dużych rozmiarów na inny twardy dysk. Na koniec utwórz zapasową kopię partycji, bo zmiany rozmiaru partycji zawsze kryją w sobie pewne ryzyko.

Wykonanie poniższych czynności demonstrujemy na przykładzie bezpłatnego pakietu oprogramowania Parted Magic (dodatkowo jest dostępna tutaj wersja zgodna z architekturą x86_64). Po pobraniu obrazu płyty w postaci pliku ISO, należy go nagrać na pusty nośnik. Sposób wykonania tej czynności opisaliśmy w tej poradzie.

Po przygotowaniu płyty startowej uruchom z niej system. Być może trzeba zmienić w tym celu kolejność napędów w ustawieniach BIOS-u. W tym celu naciśnij klawisz przywołujący konfigurację BIOS-u tuż po włączeniu komputera (w większości wypadków jest to klawisz [Del], [Esc], [F2] lub [F10]). W BIOS-ie poszukaj menu o nazwie Boot lub podobnej. Za pomocą klawiszy wyświetlonych na ekranie zmień kolejność dysków tak, aby napęd DVD znalazł się na pierwszej pozycji. Zapisz bieżące ustawienia, po czym ponownie zrestartuj system. Po chwili oczekiwania ujrzysz menu powitalne środowiska Parted Magic. Wskaż polecenie Language, naciśnij klawisz [Enter] i wybierz opcję Polish. Potwierdź ponownie klawiszem [Enter].

Windows na pendrive

Program Clonezilla uruchamia się z poziomu menu System Tools.

Etap 1. Kliknij dwukrotnie ikonę Partition Editor, aby uruchomić narzędzie Gparted służące do partycjonowania twardego dysku.

Etap 2. Chcąc zmienić rozmiar partycji, najpierw wybierz twardy dysk w polu listy, które znajduje się przy prawej krawędzi paska narzędzi. Następnie kliknij żądaną partycję prawym przyciskiem myszy, po czym wskaż menu Partycja | Zmień rozmiar/przenieś (lub kliknij przycisk Zmień rozmiar/przenieś na pasku narzędzi).

Etap 3. Na ekranie pojawi się okno z polem, w którym możesz podać nowy rozmiar partycji. Zamiast wpisywać wartości w megabajtach możesz jednak przeciągnąć krawędzie partycji w schemacie graficznym, aby w ten sposób ustawić jej nowe granice. Potwierdź przyciskiem Zmień rozmiar/przenieś w prawym dolnym narożniku okna. Następnie kliknij menu Edycja | Zastosuj wszystkie działania.

Potem zrestartuj komputer i sprawdź, czy Windows działa bez zarzutu po zmniejszeniu partycji.

Windows na pendrive

Za pomocą programu Clonezilla utworzysz obrazy twardego dysku i jego kopie zapasowe w trybie 1:1. Narzędzie zapewnia spartański interfejs, po którym użytkownik porusza się, korzystając z klawiszy strzałek i tabulatora.

5. Klonowanie zawartości twardego dysku programem Clonezilla

Podłącz dysk USB do komputera i ponownie uruchom system ze sporządzonej uprzednio płyty startowej.

Etap 1. Uruchom narzędzie Clonezilla, klikając przycisk w lewym dolnym narożniku obszaru roboczego i menu System Tools | Clonezilla. Aplikacja przywita cię spartańskim interfejsem w trybie tekstowym. Pomiędzy poszczególnymi wpisami menu przeskoczysz za pomocą klawiszy strzałek, a swój wybór potwierdzisz klawiszem [Enter]. Natomiast klawiszem [Tab] możesz przemieszczać się między przyciskami takimi jak OK i Cancel (anuluj). Spacji użyjesz do zaznaczania opcji, gdy jest do wyboru kilka możliwości.

Archiwizowanie programem Clonezilla

Zanim zmienisz rozmiar partycji lub dokonasz innych poważnych zmian w swoim systemie operacyjnym, powinieneś sporządzić jego zapasową kopię. Również w tym zadaniu pomoże ci Clonezilla. Sposób wykonania tej operacji jest bardzo podobny do opisanego w punkcie 5, lecz w etapie 2 należy wybrać polecenie device-image zamiast device-device, a potem wskazać polecenie localdev, aby wybrać dysk docelowy, na którym zostanie zapisany obraz zawartości twardego dysku. Przywracanie zasobów odbywa się w podobny sposób. Wystarczy podać plik obrazu jako element źródłowy, a następnie żądany dysk jako lokalizację docelową.

Etap 2. Wskaż w menu device-device, a potem Beginner i disk_to_local_disk. W dalszej kolejności wybierz dysk, którego zawartość zamierzasz skopiować. Przeważnie chodzi o dysk sda. Właściwy dysk zidentyfikujesz na podstawie wyświetlonej na ekranie pojemności i modelu. Gdy potwierdzisz przyciskiem OK, wskaż dysk docelowy. Jeśli komputer jest wyposażony tylko w dwa dyski, drugi jest oznaczony jako sdb. Potwierdź swój wybór klawiszem [Enter].

Etap 3. Teraz ujrzysz krótkie streszczenie swoich ustawień. Sprawdź je starannie, bo jeśli zdarzy ci się zamienić omyłkowo dyski, wszystkie zasoby ulegną utracie. Potwierdź operację, naciskając klawisz [Y], a potem dwa razy klawisz [Enter].

Masz do czynienia z dyskiem startowym, więc Clonezilla spyta cię, czy chcesz skopiować także środowisko rozruchowe (tzw. boot loader). Potwierdź klawiszami [Y] i [Enter]. Na koniec musisz jeszcze zainicjować proces kopiowania, naciskając klawisze [Y] i [Enter].

Etap 4. Gdy Clonezilla upora się ze swoim zadaniem, na ekranie pojawi się podsumowanie. Klawiszem [Enter] zakończysz działanie programu.

Etap 5. Sprawdź, czy partycja docelowa jest zaznaczona jako startowa. Wskaż ją w tym celu kliknięciem myszy, po czym wybierz menu Partycja | Zarządzaj flagami. W nowym oknie powinno być zaznaczone pole wyboru boot. Potwierdź przyciskiem Zamknij.

Windows na pendrive

W rejestrze systemu zainstalowanego na dysku USB trzeba skonfigurować sterowniki USB tak, aby Windows uaktywniał je już w trakcie rozruchu. Wprowadź zmiany opisane w artykule w zaznaczonych podkluczach.

6. Przygotowania do uruchomienia systemu z dysku USB

Nie udaje się uruchomić środowiska Windows z dysku podłączanego do gniazda USB, bo sterowniki USB są wczytywane dopiero po sterownikach twardych dysków. Zatem próba rozruchu systemu z dysku USB kończy się komunikatem alarmowym 7B na niebieskim ekranie (Stop 7B Error). W ten sposób Windows sygnalizuje, że nie jest w stanie odnaleźć dysku rozruchowego. Opisany problem można rozwiązać, konfigurując system tak, aby wcześniej wczytywał sterownik USB.

Etap 1. Najpierw uruchom swój dotychczasowy system Windows i podłącz do komputera dysk USB z nowo zainstalowanym lub sklonowanym systemem. Naciśnij jednocześnie klawisz [Windows R] i wpisz polecenie regedit w polu Otwórz. Kliknij przycisk OK. Potwierdź zapytanie Kontroli konta użytkownika, klikając przycisk Tak.

Etap 2. Zaznacz klucz "HKEY_LOCAL_MACHINE" w drzewie po lewej stronie. Przywołaj menu Załaduj gałąź Rejestru. Następnie przeskocz do katalogu \Windows\System32\config, wskaż plik SYSTEM i potwierdź przyciskiem Otwórz. W następnym oknie wpisz literę Z w polu nazwy klucza i kliknij przycisk OK. W ten sposób uzyskasz dostęp do gałęzi rejestru "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM" poprzez gałąź "HKEY_LOCAL_MACHINE\Z" w Edytorze rejestru.

Etap 3. Przeskocz do gałęzi "HKEY_LOCAL_MACHINE\Z\ControlSet001\services" i znajdź w niej klucz "usbccgp". Kliknij dwukrotnie wartość "Group" w prawym panelu okna. Wpisz w polu Dane wartości ciąg znaków System Bus Extender i potwierdź przyciskiem OK. Teraz kliknij dwukrotnie wartość Start i wpisz cyfrę 0 w polu Dane wartości. Gdy potwierdzisz przyciskiem OK, dokonaj tych samych zmian w kluczu "usbhub".

Etap 4. Zmiany opisane powyżej w etapie 3 wprowadź także w kluczach "usbehci", "usbbohci" i "usbbuhci". Jeśli brakuje któregoś z tych kluczy, zignoruj go. W wypadku pozostałych przypisz System Bus Extender wartości "Group", a 0 wartości Start.

Etap 5. Następnie przeskocz do klucza "usbstor". Wskaż menu Edycja | Nowy | Wartość ciągu. Przypisz nowej wartości nazwę "Group", po czym kliknij ją dwukrotnie, wpisz SCSI miniport w polu Dane wartości i potwierdź przyciskiem OK. Teraz kliknij dwukrotnie wartość "Start", wpisz 0 w polu jej danych i kliknij przycisk OK.

Etap 6. Wykonaj czynności przedstawione w etapach 3 - 5 w obrębie kluczy "HKEY_LOCAL_MACHINE\Z\ControlSet002\services". Ta gałąź rejestru pełni rolę kopii zapasowej, która przydaje się, gdy nie można uruchomić systemu, np. w wyniku nieudanej próby zainstalowania sterownika. W nowo zainstalowanym Windows gromadzi te same wartości co podklucz "ControlSet001". Windows korzysta za każdym razem z jednej z tych dwóch gałęzi odwołując się do niej poprzez "CurrentControlSet". Informację, która gałąź jest obecnie w użyciu, zawiera wartość "Current" w obrębie klucza "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Select".

Etap 7. Na koniec wskaż gałąź "HKEY_LOCAL_MACHINE\Z" i przywołaj menu Załaduj gałąź Rejestru.

Problemy z uruchamianiem Windows

Gdy sklonowany system Windows 8 odmawia rozruchu z dysku USB, przyczyną okazuje się zazwyczaj niewłaściwie założone środowisko startowe. W opisanej sytuacji uruchom system z instalacyjnej płyty DVD systemu Windows 7. W pierwszym oknie kliknij przycisk Dalej, a w drugim Napraw komputer. Wybierz egzemplarz Windows zainstalowany na dysku USB, kliknij przycisk Dalej, po czym zainicjuj naprawę systemu. Gdy dobiegnie końca, kliknij przycisk Zakończ i uruchom ponownie system. Jeżeli komputer nie zechce w ogóle uruchamiać systemu u dysku USB, podłącz ten napęd bezpośrednio do gniazda USB. W wielu pecetach niemożliwy okazuje się rozruch z dysku zewnętrznego przy podłączeniu go za pośrednictwem koncentratora USB (huba USB) - w szczególności, gdy do koncentratora jest podłączonych kilka urządzeń USB.

7. Uruchamianie systemu Windows z dysku USB

Po wykonaniu powyższych czynności zrestartuj komputer. Wybierz w ustawieniach BIOS-u dysk USB jako napęd rozruchowy (sposób wykonania tej czynności opisaliśmy w punkcie 4.).

Teraz trzeba jeszcze tylko uniemożliwić systemowi Windows cofnięcie zmian, których dokonałeś w rejestrze. W przeciwnym razie system przywróci ustawienia domyślne w trakcie konfigurowania nowego urządzenia USB.

Pobierz i rozpakuj archiwum USB-Bootfix.zip. Przywołaj zawarty w nim plik wsadowy Usbbootfix.bat, klikając go prawym przyciskiem myszy i wskazując polecenie Uruchom jako administrator. Potwierdź komunikat Kontroli konta użytkownika kliknięciem przycisku Tak. W ten sam sposób uruchom plik StorageBootStart.bat. W ten sposób włączysz wszystkie sterowniki twardych dysków, które są wyszczególnione w rejestrze, co umożliwi bezproblemowy rozruch nawet przy odmiennej konfiguracji sprzętu.

8. Przygotowania Windows 8 do zainstalowania na dysku USB

Także Windows 8 można zainstalować bezpośrednio na twardym dysku USB, korzystając z programu instalacyjnego znajdującego się na płycie od producenta. Ostateczna wersja tego systemu ma być wyposażona w kreatora pomagającego poradzić sobie z tym zadaniem (Windows To Go). Jednak brakuje go jeszcze w demonstracyjnej wersji Windows 8 Consumer Preview. Mimo to możesz już teraz zainstalować Windows 8 na dysku USB.

Nie obejdziesz się bez obrazu środowiska Windows 8 Consumer Preview w postaci pliku ISO, który pobierzesz chociażby spod tego adresu. Zalecamy wybrać wersję 32-bitową, bo zajmuje mniej miejsca na pendrivie lub zewnętrznym dysku USB, a ponadto działa bardziej niezawodnie w maszynie wirtualnej. Zainstaluj system w komputerze wirtualnym. Sposób wykonania tej operacji opisaliśmy w oddzielnej ramce.

Oprócz tego potrzebny ci będzie przenośny lub kieszonkowy (pendrive) dysk USB o wystarczającej pojemności. Nie powinna być mniejsza niż 32 GB. Optymalną prędkość transmisji uzyskasz, stosując twardy dysk obsługujący standard USB 3.0. Metoda opisana poniżej powoduje usunięcie wszystkich zasobów z nośnika, na którym jest instalowany system. Dlatego zanim zabierzesz się do pracy, koniecznie przenieś w bezpieczne miejsce zgromadzone na nim pliki i foldery.

Do przeniesienia systemu operacyjnego jest wymagane narzędzie Imagex działające w trybie tekstowym. Wchodzi w skład pakietu Windows Automated Installation Kit (WAIK) do Windows 7. Pobierz go i zainstaluj w Windows 7.

Instalowanie Windows 8 w maszynie wirtualnej

Korzystając z maszyny wirtualnej, możesz łatwo i bez ryzyka uszkodzenia swojego dotychczasowego systemu przetestować wersję demonstracyjną Windows 8.

Etap 1. Pobierz system Windows 8 w wersji beta.

Etap 2. Zainstaluj i uruchom narzędzie VMware Player.

Etap 3. Kliknij polecenie Create a New Virtual Machine, aby utworzyć nową maszynę wirtualną. Następnie zaznacz opcję Installer disc image file (iso), kliknij przycisk Browse i wskaż pobrany uprzednio plik ISO z wersją beta środowiska Windows 8.

Etap 4. Teraz uruchomi się wirtualny komputer. Zazwyczaj VMware Player dysponuje informacją o zapotrzebowaniu na zasoby systemu przez system pełniący rolę gościa. Jednak wersja Consumer Preview systemu Windows 8 jest na tyle nowa, że brakuje takich informacji. Ale i tak nie stanowi to żadnego problemu, bo możesz ręcznie wpisać wymagane wartości. W polu określającym rodzaj systemu operacyjnego wybierz Other. Jako rozmiar wirtualnego dysku powinno wystarczyć 30 GB. Teraz pojawi się okno Ready to Create Virtual Machine ze zwięzłym zestawieniem przydzielonych zasobów systemowych. Zmień pojemność pamięci RAM przydzielonej maszynie wirtualnej w rubryce Customize Hardware. Powinna wynosić co najmniej 512 MB. Jeśli jednak twój pecet ma do dyspozycji powyżej 1 GB pamięci operacyjnej, powinieneś przeznaczyć połowę na potrzeby swojego wirtualnego komputera - wówczas testowanie nowego systemu sprawi ci więcej radości.

Etap 5. Po uruchomieniu wirtualnej maszyny VMware Player automatycznie zainicjuje proces instalowania systemu z podanego uprzednio obrazu ISO. Pamiętaj o aktywowaniu Windows 8 za pomocą kafla Settings.

9. Instalowanie Windows 8 na dysku USB

Uruchom środowisko Windows 8 zainstalowane w maszynie wirtualnej. Poprzez menu Urządzenia | Urządzenia USB (Devices | USB Devices) w oknie programu VirtualBox możesz dać wirtualnemu systemowi do dyspozycji dysk USB. Jeśli korzystasz z dysku USB 3.0, musisz tymczasowo podłączyć go do portu USB 2.0, bo obecna wersja aplikacji VirtualBox (dostępna w trakcie przygotowywania materiału) nie obsługuje standardu USB 3.0.

W poniższej instrukcji zakładamy, że w wirtualnej maszynie twardy dysk jest skonfigurowany jako C:, zaś napęd DVD jest dostępny pod literą D:. Dyskowi USB przypisaliśmy kolejną wolną literę, a więc E:. Na dysku USB znajduje się tylko jedna partycja. Jeśli twoja konfiguracja sprzętowa odbiega od opisanej, musisz odpowiednio pozmieniać literowe identyfikatory dysków w poniższym opisie.

Podłącz obraz ISO systemu Windows 8 za pomocą menu Urządzenia | Płyty CD/DVD | Obraz CD-DVD-ROM (Devices | CD/DVD Drives | Choose a virtual CD/DVD disk file).

Jeżeli wybrałeś 64-bitową wersję systemu, skopiuj katalog C:\Program Files\Windows AIK\Tools\amd64 ze swojego systemu Windows 7 do zwirtualizowanego Windows 8 - najlepiej bezpośrednio do katalogu C:\. W wypadku 32-bitowej wersji Windows skopiuj katalog C:\Program Files\Windows AIK\Tools\x86.

Przywołaj okno Eksploratora, naciskając klawisze [Windows E]. Przeskocz do katalogu C:\Windows\System32. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę pliku cmd.exe i wskaż polecenie Uruchom jako administrator.

W dalszej kolejności wpisz jedno po drugim następujące polecenia:

diskpart

selecet disk 1

select partition 1

delete partition

create partition primary

format fs=ntfs quick

active

assign

exit

Każde polecenie potwierdzaj klawiszem [Enter]. Następnie wpisz w oknie konsoli tekstowej

C:\Katalog\imagex.exe /apply d:\sources\install.wim 1 E:\

i naciśnij [Enter]. W ten sposób przeniesiesz zawartość pliku install.wim z płyty DVD na twardy dysk. Zastąp zmienną Katalog w powyższym poleceniu na ścieżkę dostępu do pliku Imegex, który skopiowałeś, jak opisaliśmy w poprzednim punkcie. Czas trwania tej czynności zależy od wydajności systemu i twardego dysku. Gdy proces dobiegnie końca, wpisz w oknie trybu tekstowego

bcdboot.exe E:\windows /s E: /f ALL

i potwierdź klawiszem [Enter]. W razie potrzeby zamień literę E: na identyfikator swojego dysku USB. Powyższym poleceniem nakażesz systemowi Windows 8 utworzyć środowisko rozruchowe na podanym dysku USB.

Podłącz dysk USB do komputera, w którym chcesz uruchamiać Windows 8, po czym wczytaj system z dysku zewnętrznego. Teraz kreator pomoże ci zakończyć czynności instalacyjne.