Windows na szybko

Chcesz, by twój system działał optymalnie, lecz nie masz czasu na porządki. Przeczytaj, jak usprawnić Windows w mgnieniu oka.


Chcesz, by twój system działał optymalnie, lecz nie masz czasu na porządki. Przeczytaj, jak usprawnić Windows w mgnieniu oka.

Windows na szybko

Aby pozbyć się irytującej propozycji raportowania błędów, należy zaznaczyć tę opcję (porada "Blokada raportowania błędów").

Windows działa z reguły stabilnie, a aplikacje robią, co do nich należy. Ale nie zawsze. Najczęściej to uciążliwe drobiazgi uniemożliwiają bezproblemowe użytkowanie komputera. Tymczasem niekiedy wystarczy pokręcić odrobinę właściwą śrubką, aby uzyskać znacznie większą wydajność i komfort pracy. Jak to zrobić, opisujemy poniżej w trzydziestu krótkich, lecz skutecznych poradach.

Wiele z przedstawionych ustawień systemu znajduje się w apletach Panelu sterowania. Część ciekawych funkcji można uaktywnić tylko za pośrednictwem rejestru. W ten sposób możesz na przykład zablokować automatyczne, choć i tak bezużyteczne wyszukiwanie sterowników w Internecie i przed zamknięciem systemu operacyjnego usuwać z pliku wymiany ślady identyfikujące użytkownika.

Windows XP

Przemieszczanie paska zadań

Pasek zadań systemu Windows mieści się domyślnie przy dolnej krawędzi obszaru roboczego. W razie potrzeby możesz go przyciągnąć myszą do dowolnej krawędzi ekranu. Jeśli pasek nie reaguje na próby przemieszczania, kliknij prawym przyciskiem myszy wolny skrawek paska i usuń zaznaczenie polecenia Zablokuj pasek zadań. Jednak nawet wtedy nie drgnie, jeśli klikniesz go w niewłaściwym miejscu. Najpewniej przeciągnąć pasek za zegar w obszarze powiadomień.

Windows XP

Blokada raportowania błędów

Możesz wyłączyć dokuczliwe raportowanie błędów, które daje się we znaki w wypadku zawieszeń i różnych błędów aplikacji. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Mój komputer i wybierz polecenie Właściwości. Przejdź na kartę Zaawansowane, po czym kliknij przycisk Raportowanie błędów. Zaznacz opcję Wyłącz raportowanie błędów i potwierdź przyciskiem OK.

Windows XP

Więcej informacji w Menedżerze urządzeń

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej o urządzeniach zainstalowanych w komputerze, kliknij dwukrotnie aplet System w Panelu sterowania. Przejdź do karty Zaawansowane, po czym kliknij przycisk Zmienne środowiskowe. Teraz kliknij przycisk Nowa w dolnej części okna, aby założyć nową zmienną systemową. Nadaj jej nazwę DEVMGR_SHOW_DETAILS i przypisz cyfrę 1 w polu Wartość zmiennej. Gdy otworzysz Menedżera urządzeń, zaznaczysz dowolny podzespół sprzętowy i wskażesz polecenie Właściwości, w oknie pojawi się nowa karta Szczegóły, a na niej m.in. data ostatniej aktualizacji firmware'u.

Windows 2000/XP

Powiadamianie o obciążeniu procesora

Chciałbyś ujrzeć duży, aktualizowany w czasie rzeczywistym wykres bieżącego obciążenia procesora? Przywołaj Menedżera zadań, naciskając klawisze [Ctrl Alt Del]. Potem otwórz kartę Wydajność i kliknij dwukrotnie wykres Historia użycia procesora CPU. Kolejne dwukrotne kliknięcie przywróci widok domyślny.

Windows 2000/XP

Odblokowanie administratora

Chcąc skorzystać z Konsoli odzyskiwania lub zalogować się w trybie awaryjnym jako administrator, staniesz przed koniecznością wpisania hasła. Jeśli go nie pamiętasz, zrestartuj system i zaloguj się na swoim zwyczajnym koncie z uprawnieniami administratora. Następnie otwórz okno wiersza polecenia i wpisz

net user Administrator

<haslo>

W miejscu zmiennej <haslo> podaj nowe hasło, za pomocą którego chcesz się logować w trybie awaryjnym i w Konsoli odzyskiwania.

Windows 98/Me/2000/XP

Podgląd funkcji cofania

Przez omyłkę przemianowałeś lub przesunąłeś niewłaściwy plik czy folder. Korzystając z funkcji cofania, dostępnej w Eksploratorze, możesz anulować ostatnią operację. Znajdziesz ją w menu Edycja. Wprawdzie jest w nim podany typ cofanej operacji (np. Cofnij | Usuń), lecz nie wyświetla plików i folderów, na których została wykonana. Aby uzyskać tę informację, najedź kursorem myszy na polecenie Cofnij. Wówczas pojawi się na pasku stanu przy dolnej krawędzi okna.

Windows XP SP2

Blokada wyszukiwania sterowników

Windows na szybko

Definiując taką zmienną środowiskową, zmusisz Menedżer urządzeń do wyjawiania szczegółowych informacji na temat podzespołów twojego komputera (porada "Więcej informacji w Menedżerze urządzeń").

Podczas instalowania nowego sterownika za pośrednictwem Menedżera urządzeń, Windows XP pyta za każdym razem, czy funkcja Windows Update ma poszukać w Internecie najnowszych sterowników. Próba znalezienia aktualnej wersji sterownika spełza przeważnie na niczym, a więc pytanie okazuje się zbędne. Tymczasem pojawia się zawsze - nawet gdy zaznaczysz opcję rezygnowania z kolejnych zapytań. W Windows XP z zainstalowanym dodatkiem Service Pack 2 można wyłączyć irytujące okno. Przywołaj w tym celu Edytor rejestru (REGEDIT.EXE) i przejdź do klucza "HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\DriverSearching". Utwórz w nim nową wartość DWORD o nazwie "DontPrompt- ForWindowsUpdate" i przypisz jej cyfrę 1 w polu Dane wartości.