Windows - powrót do przyszłości


1. Przeszukiwanie systemu plików;

Co możesz mieć już teraz? Rzecz jasna, nie wyczarujesz nowego systemu plików. Niemniej jednak są sprawdzone metody, które znacznie upraszczają dostęp do obszernych zasobów danych. Napisany w języku Visual Basic Script skrypt INDEX.VBS (na płycie CD-ROM dołączonej do numeru) pozwala poszukiwać plików na podstawie fragmentów ich nazw. Na przykład po wpisaniu haseł LIST 2001 odnajdzie wszystkie pliki, w których nazwach występuje zarówno człon LIST, jak też 2001.

Windows - powrót do przyszłości

Excel w roli bazy plików - arkusz INDEX.XLS zawiera podstawowe makra do automatycznego wczytywania dużych zasobów dyskowych (patrz punkt 2).

Za podstawę wyszukiwania służy każdorazowo cała ścieżka i nazwa pliku. Oznacza to, że w powyższym przykładzie zostanie wyświetlony jako wynik także plik zawierający w nazwie liczbę 2001, jeśli jest umieszczony w podfolderze Listy. Dotychczasowe wersje Windows nie oferują możliwości poszukiwania plików z użyciem fragmentów nazwy. Aby ułatwić otwieranie znalezionych plików, skrypt umieszcza tymczasowe skróty w folderze %windir%\ LINKS, po czym prezentuje je w oddzielnym oknie Eksploratora. Dzięki temu masz błyskawiczny dostęp do wyników poszukiwania.

Działanie skryptu jest możliwe tylko z użyciem listy plików, która odzwierciedla aktualny stan zasobów zgromadzonych na twardych dyskach. W odróżnieniu od nowatorskiego systemu plików Win FS nie aktualizuje jej automatycznie, zatem musisz to robić ręcznie po każdej zmianie w obrębie przeszukiwanego obszaru danych. Podczas pierwszego uruchomienia skrypt samoczynnie tworzy nową listę plików, a podczas kolejnych proponuje ponowne wczytanie zasobów danych. Na liście mogą się znajdować pliki z różnych dysków, partycji i folderów, które wybierasz, klikając w oknie dialogowym. Skrypt INDEX.VBS wczytuje całą listę do pamięci. Plik INDEX.LST zostaje wczytany tylko podczas uruchamiania skryptu.

Przedstawione narzędzie sprawdza się przede wszystkim w częstym przeszukiwaniu pokaźnych zasobów danych, które podlegają rzadkim zmianom. Przy użyciu stosunkowo wydajnego komputera uzyskuje wówczas bardzo zachęcające wyniki.

2. Excelowy Eksplorator

W odróżnieniu od skryptu INDEX.VBS (patrz wyżej), który analizuje podczas wyszukiwania całą ścieżkę pliku, arkusz INDEX.XLS oferuje aż pięć pól określających pliki - nazwę, folder, rozmiar, datę ostatniego dostępu i ścieżkę. Oprócz tego daje do dyspozycji wszystkie możliwości filtrowania i sortowania, które są powszechnie stosowane w bazach danych. INDEX.XLS działa w Excelu 97, 2000 i XP. Również w tym przypadku jest konieczne sporządzenie listy plików i aktualizowanie jej po dokonaniu zmian w zasobach danych. Aby zainicjować tę czynność, wystarczy kliknąć czerwony przycisk na samej górze tabeli (drugi od lewej). Zostanie przeprowadzona prawie tak samo jak w skrypcie INDEX.VBS. Po zakończeniu wczytywania plików będziesz miał do dyspozycji proste, lecz praktyczne narzędzie podobne do Eksploratora. Aby otworzyć dany plik w jego domyślnej aplikacji, wystarczy kliknąć dwukrotnie jego komórkę w kolumnie A. Chcąc otworzyć więcej niż jeden plik jednocześnie, zaznacz żądane nazwy zbiorów w kolumnie A, po czym kliknij niebieski przycisk nad tą kolumną (wiersz 1). Zauważ, że przy włączonym filtrze Excel uwzględnia także te komórki, które nie są wyświetlane w danej chwili. Aby temu zapobiec, naciskaj klawisz [Ctrl] zamiast [Shift] podczas zaznaczania komórek. Predefiniowany autofiltr, którym steruje się za pomocą strzałek w wierszu 1, pozwala selekcjonować żądane pliki. Gdy go uaktywnisz, pojawi się menu z możliwością wyboru opcji. Jeśli wybierzesz dowolny folder z kolumny B, Excel wyświetli tylko te pliki, które są w nim zgromadzone. Oprócz tego możesz korzystać z bardziej zaawansowanych funkcji bazodanowych, np. "10 pierwszych", aby wyłonić pliki zajmujące najwięcej miejsca na dysku. Alternatywnie można użyć filtru niestandardowego. Pod tym względem Excel oferuje bogate możliwości. Dysponując takimi regułami filtrowania, jak np. "zaczyna się od", "zawiera" czy "jest większe niż lub równe", powinien usatysfakcjonować nawet wybrednych użytkowników. Dwukrotnym kliknięciem dowolnego folderu w kolumnie B wyłączysz za jednym zamachem wszystkie filtry.