Windows - powrót do przyszłości


Windows - powrót do przyszłości

Proste i zaawansowane reguły filtrowania - pliki wyszczególnione w arkuszu INDEX.XLS można filtrować, sortować, a nawet wczytywać w aplikacji domyślnej kliknięciem jednego przycisku (patrz punkt 2).

Dość często stosowany filtr włączany zielonym przyciskiem (trzeci od lewej) umożliwia wyszukiwanie plików, których nazwy zawierają określony łańcuch znaków. Ściśle rzecz biorąc, jest to filtr niestandardowy Excela z użyciem reguły "zawiera". Takie rozwiązanie daje natychmiastowy dostęp do tej funkcji bez przebijania się przez menu Excela.

Nasz minieksplorator może zarządzać 65 tysiącami plików. Ograniczenie to jest podyktowane możliwościami arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel, jednak powinny one wystarczyć w standardowych zastosowaniach. Większą przeszkodą może się okazać limit wyboru pól (maksymalnie pięć) i stosunkowo skromne operacje na plikach.

Kod arkusza nie jest nazbyt skomplikowany. Dzięki temu średnio zaawansowani użytkownicy mogą dostosowywać go do własnych potrzeb. Warunkiem jest wiedza z zakresu programowania w językach VBA i VBS. Pozostali mogą korzystać z niezmodyfikowanej postaci, którą udostępniamy na dołączonej płycie CD-ROM. Arkusz INDEX.XLS nie wymaga systemu plików Win FS. Jeśli jednak masz używać go do zarządzania dużą (pięciocyfrową) liczbą plików, powinieneś zaopatrzyć się w komputer taktowany z częstotliwością co najmniej 500 Hz. Jeśli dysponujesz takim lub bardziej wydajnym pecetem, proponowane rozwiązanie zaskoczy cię wyjątkowo krótkim czasem oczekiwania podczas wczytywania danych, a tym bardziej podczas ich filtrowania i sortowania.

3. Szybkie wyszukiwanie

Windows - powrót do przyszłości

W stylu Aqua - Trójwymiarowe efekty paska Y'z Dock przypominają interfejs systemu Mac-OS X (patrz punkt 2).

W Windows 2000 i XP jest usługa, która ma za zadanie przyspieszać wyszukiwanie określonych zawartości plików (np. łańcuchów tekstowych). Mowa o indeksowaniu. Oferuje bogatą składnię i okazuje się znacznie szybsze od funkcji wyszukiwania, którą przywołuje się klawiszem [F3] w oknie Eksploratora. Jednak domyślnie usługa nie jest ani włączona, ani skonfigurowana.

Usługa indeksowania została wprowadzona jako składnik serwera Internet Information Server w Windows NT 4, gdzie nosiła nazwę Microsoft Index-Server i pełniła inną funkcję. Do jej zadań należało jedynie zapewnianie kwerend dotyczących zawartości serwera sieciowego w Internecie i Intranecie. Projektując Windows 2000, Microsoft wzbogacił serwer indeksowania o możliwość przeszukiwania dowolnych struktur katalogowych na dyskach lokalnych. Indeksowaniu podlegają jednak tylko pliki w formacie TXT, HTML, a także dokumenty pakietu Office (wszystkie typy) i wiadomości pocztowe.

Indeksowanie obszernych zasobów dyskowych znacznie spowalnia działanie systemu Windows. Z tego względu powinieneś zacząć od utworzenia nowego wykazu, który obejmie tylko często przeszukiwane katalogi. Sposób wykonania tej operacji ilustrujemy na przykładzie Windows XP (w Windows 2000 różni się nieznacznie).

  1. Przywołaj Panel sterowania (menu Start | Ustawienia | Panel sterowania), a w nim aplet Narzędzia administracyjne. Kliknij dwukrotnie skrót Zarządzanie komputerem, rozwiń gałąź Usługi i aplikacje, po czym kliknij prawym przyciskiem gałąź Usługa indeksowania i wybierz polecenie Nowy | Wykaz.

  2. Wpisz dowolną nazwę, np. Moje archiwum, w pole Nazwa. Wybierz ścieżkę, w której zostanie umieszczony wykaz. Jeśli podany katalog nie istnieje, zostanie utworzony automatycznie.

  3. Kliknij prawym przyciskiem utworzony przed chwilą wykaz i wskaż polecenie Nowy | Katalog. Wybierz w polu Ścieżka katalog, którego zawartość ma być objęta indeksowaniem. W ten sam sposób umieść w indeksie wszystkie katalogi, które masz zamiar przeszukiwać (czynność ta będzie wykonywana znacznie szybciej niż w innych katalogach).

  4. Domyślny wykaz System zawiera kilka predefiniowanych katalogów, m.in. C:\DOCUMENTS AND SETTINGS. Jeśli wolisz, aby nie były objęte indeksowaniem, klikaj dwukrotnie każdy z nich i wybieraj opcję Nie w rubryce Czy uwzględnić w indeksie?

  5. Aby zainicjować indeksowanie, kliknij gałąź Usługa indeksowania w lewym panelu okna Zarządzanie komputerem i wybierz polecenie Rozpocznij.

  6. Jeśli chcesz, aby indeksowanie było za każdym razem uaktywniane automatycznie (a przez omyłkę kliknąłeś Nie, gdy proponował ci to system), rozwiń gałąź Usługi. Następnie kliknij dwukrotnie wiersz Usługa indeksowania w prawym panelu okna i wybierz opcję Automatyczny w polu listy Typ uruchomienia.


Nie przegap

Zapisz się na newsletter i nie przegap najnowszych artykułów, testów, porad i rankingów: