Windows - powrót do przyszłości


Powyższe polecenie zezwala użytkownikowi Anna logować się w systemie tylko w okresie od poniedziałku do piątku w godzinach od 16 do 20. Jeśli logowanie ma być dozwolone w każdy dzień o innej godzinie, podaj kilka okresów logowania, oddzielając je od siebie średnikiem. Oto przykład:

net user anna

/times:Pn,16.00-20.00;W,08.00-13.00; Cz,11.00-19.00

Dni tygodnia podaje się w postaci pełnej (poniedziałek, wtorek,...) lub skróconej (Pn, W, Śr, Cz, Pt, S, N). Jeśli używasz 12-godzinnego formatu czasu, podawaj godzinę z przyrostkiem, np. 8am, 9pm. Ważne jest, aby nie używać spacji. Błędnie podane okresy logowania mogą doprowadzić do tego, że dany użytkownik w ogóle nie będzie mógł skorzystać z komputera. W razie wątpliwości, czy wszystko zostało ustawione, jak należy, sprawdź bieżącą konfigurację poleceniem

net user <użytkownik>

System wyświetli liczne informacje. W wierszu Dozwolone godziny logowania będą figurowały zdefiniowane uprzednio okresy. Gdy zechcesz cofnąć ograniczenia czasowe dla danego użytkownika, wpisz polecenie

net user <użytkownik> /times:all

Od tej pory użytkownik będzie mógł o każdej porze logować się w systemie. Zauważ, że powyższe ustawienia dotyczą wyłącznie logowania. Windows 2000 i XP nie żądają od użytkownika wylogowania z systemu, gdy upłynie dozwolony okres pracy przy komputerze.

2. Szlaban na aplikacje

Korzystania z określonych aplikacji można zabraniać we wszystkich wersjach Windows. Robi się to za pomocą Rejestru. Różnica w stosunku do Longhorna polega na tym, że nie można odblokowywać ich dla użytkowników o określonym wieku.

Najpierw zaloguj się w systemie jako użytkownik, którego mają obowiązywać następujące ustawienia. Uruchom Edytor Rejestru i przejdź do klucza "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer" . Utwórz w obrębie klucza "Policies" podklucz o nazwie "RestrictRun", w nim zaś załóż nową wartość ciągu o nazwie "1". Uaktywnij edytowanie wartości i przypisz jej w polu Dane wartości nazwę pliku dozwolonego do użytkowania, np. WINWORD.EXE. Aby dopuścić korzystanie z innych aplikacji, podawaj ich nazwy plików w kolejnych ponumerowanych wartościach ciągu (ich nazwy to "2", "3" itd.). W ten sposób możesz dokonać ustawień dla wszystkich osób korzystających z komputera, logując się za każdym razem jako kolejny użytkownik. Zmiany zaczną obowiązywać po kolejnym zalogowaniu się w systemie. Pozostałych aplikacji, niewyszczególnionych w wartościach Rejestru, dany użytkownik nie będzie mógł uruchamiać.

W Windows Me, 2000 i XP można również rozwiązać problem w odwrotny sposób. Wszystkie aplikacje są z założenia dozwolone i w Rejestrze wyszczególnia się wówczas tylko zabronione. Restrykcje definiuje się tak, jak opisano powyżej. Jedyna różnica polega na użyciu klucza "DisallowRun" zamiast "RestrictRun". Bieżący użytkownik nie będzie mógł uruchamiać programów wyszczególnionych w obrębie tego klucza. Przedstawione powyżej ograniczenia mają pewne niedociągnięcia i obowiązują tylko w Eksploratorze. Jeśli dopuścisz użytkowanie pliku COMMAND. COM lub CMD.COM, będzie można uruchamiać wszystkie aplikacje z poziomu wiersza poleceń. A nawet jeśli zablokujesz wszystkie aplikacje poza Wordem czy Excelem, sprytny użytkownik będzie uruchamiać dowolne programy za pomocą makr. Alternatywnie wystarczy zmienić nazwę programu objętego zakazem, aby móc go uaktywnić.


Nie przegap

Zapisz się na newsletter i nie przegap najnowszych artykułów, testów, porad i rankingów: