Windows u kosmetyczki

Użytkownicy Windows mogą niemal dowolnie dostrajać system według gustów i upodobań, nadając mu własną, niepowtarzalną nutę. Przeczytaj, jak przy użyciu narzędzi systemowych i zewnętrznych programów zmienić aparycję interfejsu.


Użytkownicy Windows mogą niemal dowolnie dostrajać system według gustów i upodobań, nadając mu własną, niepowtarzalną nutę. Przeczytaj, jak przy użyciu narzędzi systemowych i zewnętrznych programów zmienić aparycję interfejsu.

Nieudokumentowana funkcja - gdy zdefiniujesz kilkupikselowy obrazek jako tło, system automatycznie rozciągnie go na cały pulpit, tworząc efektowne przejścia kolorów.

Nieudokumentowana funkcja - gdy zdefiniujesz kilkupikselowy obrazek jako tło, system automatycznie rozciągnie go na cały pulpit, tworząc efektowne przejścia kolorów.

Niektóre elementy interfejsu Windows okazują się niepraktyczne dla wielu użytkowników. Przykładowo środowisko nie wyświetla plików określonych typów i ukrywa istotne informacje o plikach, zaś widok folderów przypomina raczej kolorowy gadżet. Na kolejnych stronach znajdziesz szczegółowe instrukcje, jak zmienić system, aby stał się narzędziem pracy dostosowanym dokładnie do Twoich możliwości.

1. Okna Eksploratora

Domyślny widok w oknach Eksploratora nie zdradza żadnych informacji o zasobach zgromadzonych na poszczególnych nośnikach, prezentuje tylko duże, kolorowe ikony plików i folderów. Szczegółowe właściwości zaznaczonego elementu pojawiają się w lewej części okna w widoku strony WWW, jednak konieczność ciągłego podświetlania plików i folderów staje się z biegiem czasu bardzo uciążliwa. Na szczęście możesz przełamać małomówność systemu. Otwórz okno Eksploratora, przywołaj menu Widok i uaktywnij widok Szczegóły. Następnie wybierz menu Narzędzia | Opcje folderów (w Windows 95/98 - menu Widok | Szczegóły) i wskaż kartę Widok. Usuń zaznaczenie pola wyboru Ukrywaj rozszerzenia plików znanych typów.

W Windows 2000 i XP ponów tę czynność w polu wyboru Ukryj chronione pliki systemu operacyjnego. Oprócz tego uaktywnij wyświetlanie wszystkich plików niezależnie od ich atrybutów. W Windows 95/98/Me zaznacz opcję Pokazuj wszystkie pliki (w Windows 2000/XP opcję Pokaż ukryte pliki i foldery) w rubryce Pliki ukryte.

W Windows 2000 i XP menu Widok dysponuje praktycznym poleceniem Wybierz szczegóły. Pozwala wybierać, które kolumny mają być wyświetlane w oknach Eksploratora, i ustalać ich kolejność. Po skonfigurowaniu wyglądu bieżącego okna możesz przenieść konfigurację na pozostałe okna folderów. Przywołaj ponownie menu Narzędzia | Opcje folderów (w Windows 95/98 - menu Widok | Szczegóły), usuń zaznaczenie pola wyboru Zapamiętuj ustawienia wyświetlania każdego folderu na karcie Widok, a następnie kliknij przycisk Takie jak bieżący folder w rubryce Widoki folderów. W wyniku powyższych czynności uzyskasz szczegółowe wyliczenia właściwości plików we wszystkich oknach, bez pomijania plików ukrytych czy systemowych.

2. Tło, kolory i czcionki

Otoczenie, w którym spędzasz może po kilka godzin dziennie, powinno być miłe dla oka. Możesz zmienić wygląd pulpitu niemal pod każdym względem, jednak niektóre funkcje nie znalazły odzwierciedlenia w dokumentacji systemu.

Aby dostać się do konfiguracji kolorów i czcionek, kliknij prawym przyciskiem w dowolnym miejscu pulpitu, po czym wskaż polecenie Właściwości. Na karcie Widok można zmieniać kolory poszczególnych elementów lub wybierać inne schematy kolorów, a także ustalać kroje czcionek. Wielu użytkowników przeocza możliwość zmniejszania i zwiększania wybranych elementów, takich jak paski tytułowe, menu i paski przewijania. Funkcja ta stanowi niezwykłą pomoc dla osób z wadami wzroku.

Oprócz tego może się przydać tym, którzy korzystają z wysokich trybów rozdzielczości (powyżej 1024x768 pikseli).

Na karcie Tło można wybrać plik obrazka, który będzie wyświetlany w postaci tapety pod ikonami pulpitu i oknami aplikacji. Obrazek musi być zapisany w formacie BMP. Na liście są wyszczególnione tylko te pliki BMP, które znajdują się w katalogu \WINDOWS. Jeśli chcesz wybrać ilustrację z innego katalogu, kliknij przycisk Przeglądaj. Nawigując po strukturze folderów i napędów, znajdź żądany plik i potwierdź przyciskiem Otwórz. Pole listy Wyświetl pozwala wybrać sposób prezentowania obrazka. Opcja Wyśrodkowane powoduje wyświetlenie ilustracji w oryginalnym rozmiarze na środku pulpitu. W razie potrzeby widzialny obszar obrazka zostaje przycięty do rozmiaru odpowiadającego bieżącej rozdzielczości ekranu. Opcja Sąsiadująco wykłada cały pulpit obrazkiem niczym kafelkami, a opcja Rozciągnij rozciąga obrazek do rozmiarów pulpitu niezależnie od oryginalnej rozdzielczości. Dokumentacja nie zdradza faktu, że Windows dokonuje automatycznego skalowania ilustracji. Możesz więc użyć nawet takiego obrazka, który składa się zaledwie z kilku czy kilkunastu różnobarwnych pikseli. Powiększając go, Windows samodzielnie obliczy pozostałe odcienie. Dzięki temu wyczarujesz na pulpicie całkiem atrakcyjne efekty. Korzystanie z opisanej funkcji jest możliwe tylko przy wyłączonym Active Desktop. Gdy jest uaktywniony, zamiast fontanny barw ujrzysz kilka ogromnych pikseli.

3. Czcionki systemowe

Korzystając z powyższej porady, zmieniłeś czcionkę, jednak w standardowych oknach dialogowych nadal pojawia się czcionka domyślna, ponieważ wiele elementów systemu (np. okna konfiguracyjne) ma przypisaną na stałe czcionkę MS Sans Serif. Możesz ją zmienić na inną, ale w obrębie całego środowiska Windows. Wówczas czcionka MS Sans Serif nie będzie dostępna w systemie ani w żadnej aplikacji (nawet w edytorach tekstowych).

Etap 1. Najpierw poinformuj system, która czcionka ma zastąpić MS Sans Serif. Zależnie od zainstalowanej wersji systemu musisz wykonać w tym celu inne czynności.

Windows 95/98/Me

Menu i okna dialogowe w nowym kroju - aby zmienić czcionkę systemową, musisz usunąć dotychczasową i nakazać Windows używanie innej. Przykładowa ilustracja przedstawia czcionkę Comic Sans MS.

Menu i okna dialogowe w nowym kroju - aby zmienić czcionkę systemową, musisz usunąć dotychczasową i nakazać Windows używanie innej. Przykładowa ilustracja przedstawia czcionkę Comic Sans MS.

Uruchom dowolny edytor tekstowy i otwórz w nim plik WIN.INI, który znajdziesz w katalogu \WINDOWS. Znajdź sekcję [FontSubstitutes] i wstaw polecenie zamiany czcionki. Jeśli lubisz np. czcionkę Comic Sans MS, uzupełnij wspomnianą sekcję o polecenie:

MS Sans Serif=Comic Sans MS

Ponadto sprawdź wszystkie zapisy w tej sekcji. Jeżeli któryś zawiera łańcuch MS Sans Serif za znakiem równości, zastąp go łańcuchem Comic Sans MS lub nazwą innej czcionki. Nazwy należy podawać w takiej postaci, w jakiej figurują w oknie Czcionki (Panel sterowania). Jeśli wpiszesz nazwę pliku czcionki, system zinterpretuje to jako błąd. W naszym przykładzie podaliśmy nazwę Comic Sans MS zamiast COMIC.TTF. Nie możesz zmienić wielkości czcionki systemowej, której Windows przypisuje stały rozmiar 8 punktów. Z tego względu wybierz czcionkę, która jest bardzo czytelna w tym rozmiarze.

Windows NT 4/2000/XP

W tych wersjach systemu musisz dokonać zmian w Rejestrze. Przywołaj Edytor Rejestru i przejdź do klucza "HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\FontSubstitutes". Utwórz w nim nową wartość o nazwie "MS Sans Serif" i przyporządkuj jej ciąg "Comic Sans MS" (lub inny - zależnie od nazwy czcionki). Sprawdź, czy pozostałe wartości tego klucza zawierają nazwę "MS Sans Serif". Jeśli tak, zamień ją na nową czcionkę.

Etap 2. Przenieś oryginalną czcionkę MS Sans Serif do oddzielnego folderu, aby system nie mógł jej odnaleźć. W ten sposób uniemożliwisz mu wytropienie czcionki domyślnej, zmuszając do stosowania podanego substytutu.

Windows 95/98

Uruchom komputer w trybie MS-DOS (naciśnij klawisz [F8] podczas wczytywania i wybierz stosowne polecenie z menu startowego). Wpisz polecenie cd %windir%\fonts, aby przejść do katalogu czcionek. Następnie wpisz poniższe polecenia:

md sserif

attrib -h sserif*.fon

move sserif*.fon sserif