Wiosenne ożywienie debiutantów

Drugi kwartał należał pod względem wartości i liczby giełdowych debiutów w Europie do giełdy Euronext. Ożywienie odnotowano na większości rynków, a perspektywy na drugą połowę br. są optymistyczne.

Raport PricewaterhouseCoopers na temat europejskich debiutów giełdowych w II kwartale br. (IPO Watch Europe) podaje, że w II kwartale br. na rynkach europejskich miało miejsce 187 IPO, o 61 więcej niż w I kwartale br. Wartość ofert wzrosła do 19 415 mln euro, o ponad 100 % w porównaniu z I kwartałem br. Już trzeci kwartał z rzędu najwięcej debiutów przyszło z sektora produktów i usług przemysłowych oraz z sektora nowych technologii (odpowiednio 43 i 32 debiuty). Europejskie rynki kolejny raz odnotowały większą aktywność w zakresie IPO niż rynki w Stanach Zjednoczonych, gdzie w II kwartale br. miał miejsce spadek liczby i wartości debiutów w porównaniu z I kwartałem br. Ogółem odbyło się tam 51 debiutów o łącznej wartości 8 270 mln euro (56 debiutów o wartości 9 939 mln euro w I kwartale br.). Autorzy raportu spodziewają się w Europie dużych debiutów po okresie letnim.

Czołową rolę pod względem wartości IPO odgrywa giełda Euronext, która odnotowała wyraźny wzrost w porównaniu z poprzednim kwartałem. W II kwartale 2006 r. na rynku tym odnotowano oferty o łącznej wartości 4 157 mln euro, czyli ponad dwukrotnie więcej niż w Q2'05 i ponad 13 razy (!) więcej niż w wartość debiutów w I kwartale br. Ten wzrost wartości debiutów na Euronext wynika z faktu wprowadzenia na tym rynku dwóch z pięciu największych debiutów kwartału: SNS Reaal (usługi finansowe) o wartości 1 190 mln euro oraz ADP (port lotniczy) o wartości 1 117 mln euro. Giełda londyńska prowadzi natomiast pod względem liczby debiutów w II kwartale (74 IPO) i zajęła drugie miejsce pod względem ich wartości (3 655 mln euro). To wyraźny spadek w porównaniu z wartością debiutów z I kwartału br. (5 971 mln euro) czy względem wartości debiutów w Q2'05 (5 199 mln euro).

Raport wskazuje, że rynki europejskie pozostają atrakcyjne dla pierwotnych emisji spółek międzynarodowych. W II kwartale br. odbyły się 33 debiuty spółek spoza Europy o wartości 1 246 mln euro, co stanowi 7% wartości wszystkich europejskich debiutów w tym kwartale. Wartość ta uległa obniżeniu w porównaniu do poziomu z I kwartału br., kiedy wyniosła 5 459 mln euro. Europejskie rynki były najbardziej popularne wśród spółek z Indii, z których wszystkie (12) zdecydowały się na debiut w Luksemburgu. Zadebiutowało też m.in. 5 spółek australijskich i 4 amerykańskie. Londyn pozostaje najbardziej atrakcyjnym rynkiem dla międzynarodowych IPO, w II kwartale br. miało tam miejsce 20 tego rodzaju debiutów o łącznej wartości 435 mln euro.

Największą ofertę kwartału odnotowano na Borsa Italiana. Było to debiut o wartości 2 069 mln euro SARAS SpA, największego niezależnego przetwórcy ropy naftowej w rejonie śródziemnomorskim. Stanowiło to 80% łącznej wartości ofert odnotowanych na Borsa Italiana oraz 11% łącznej wartości wszystkich IPO w Europie w II kwartale br. Na pozostałych rynkach europejskich także odnotowany został wzrost aktywności. Na giełdzie w Madrycie miało miejsce 6 debiutów o łącznej wartości 1 435 mln euro, choć zarówno przed rokiem ani w poprzednim kwartale nie odbył się tam żaden debiut giełdowy.

Także na warszawskiej GPW odbyło się pięć debiutów o łącznej wartości 61 mln euro, podczas gdy w I kwartale nie odnotowano żadnego. To jednak mniej niż przed rokiem, kiedy w II kwartale zadebiutowało na GPW 9 spółek o wartości 522 mln euro. Autorzy raportu spodziewają się dalszego wzrostu aktywności debiutantów w II półroczu br., mają to być jednak wyłącznie debiuty prywatne niewielkiej wysokości.