Wiosenny optymizm

Jak wynika z badań Pentoru, w kwietniu br. w Polsce wzrosły do rekordowego poziomu wskaźniki optymizmu konsumentów.

Wskaźnik odzwierciedlający ocenę sytuacji ekonomicznej w kraju wzrósł o 6,9 punktu, wskaźnik optymizmu gospodarstw domowych wzrósł o 5,9 punktu, a ogólny wskaźnik PENKON wzrósł o 6,4 punktu.

Wśród ankietowanych aż 58% uważa, że ich budżet domowy pozostaje od roku na tym samym poziomie, 22% twierdzi, że ich sytuacja finansowa pogorszyła się, a 20% - że poprawiła.

Sytuacja ekonomiczna Polski poprawiła się zdaniem 24%, według 49% pozostała bez zmian, a 26% widzi zmiany na gorsze.