Wirtualna nauka

Dzięki inicjatywie Akademii Wirtualnej uczniowie będą mieli możliwość zdobycia zawodu informatyka za pomocą Internetu.

Nauczanie na odległość - distance learning - zdobywa coraz więcej zwolenników. Ta metoda edukacji stosowana była pierwotnie w krajach takich jak Australia czy Islandia, gdzie ze względu na warunki geograficzne kontakt ucznia z nauczycielem mógł być szczególnie utrudniony. Wirtualne kształcenie stało się popularne także w państwach Europy Zachodniej, gdzie można w ten sposób ukończyć nawet szkołę wyższą.

Jednym z polskich przedsięwzięć, opartych na nowoczesnych metodach kształcenia na odległość, jest Akademia Wirtualna LOGON. Inauguracja działalności placówki, umożliwiającej zdobycie zawodu informatyka, nastąpi 1 września bieżącego roku. Autorzy inicjatywy podkreślają zalety tej formy nauki - elastyczność (możliwe jest rozpoczęcie i zakończenie edukacji w dowolnym momencie), krótszy czas uzyskania tytułu zawodowego oraz możliwość zdobywania wiedzy i przekwalifikowania się przez osoby z małych miejscowości. Kontakty uczeń-nauczyciel możliwe są dzięki wykorzystaniu usług internetowych - poczty elektronicznej, WWW, FTP czy IRC.

Więcej informacji o wirtualnej szkole technik informatycznych znaleźć można na stronie www.akademia.logon.pl


Zobacz również