Wirtualne firmy

Większość europejskich firm ankietowanych przez Communications Management Association uważa, że model wirtualnego przedsiębiorstwa to sposób na podniesienie zysków i wydajności.

Przyjęta na potrzeby sondażu definicja "wirtualnego przedsiębiorstwa" określa je jako "ludzki Internet", gdzie klienci, pracownicy, partnerzy i dostawcy posiadają dostęp do informacji z każdego miejsca i wybranego, dowolnego urządzenia.

83% ankietowanych wierzy, że przyjęcie modelu pozwoli oszczędzić i podnieść wydajność. Większość badanych firm (91%) zapewnia już swoim pracownikom bezpieczny zdalny dostęp do wewnętrznej sieci. Przeszkody we wprowadzaniu modelu wirtualnego przedsiębiorstwa według ankietowanych dotyczą nowego sposobu zarządzania i organizacji struktur HR (68% wskazań), zagadnień związanych z bezpieczeństwem (23%), oraz kosztu technologii (19%). Badanie dowiodło także różnicy w tempie przystosowywania się do tego nowego modelu pomiędzy pracownikami oraz partnerami i dostawcami. "Wirtualizacja" dostawców i partnerów, polegająca przede wszystkim na integracji systemów IT, dokonuje się w wolniejszym tempie.