Wirtualne mapy

Kończą się prace nad GML - językiem służącym do tekstowego opisywania współrzędnych przestrzennych w serwisach online.

Wiele wskazuje na to, iż niedługo światło dzienne ujrzy końcowa wersja języka GML (Geography Markup Language),służącego do tekstowego opisywania miejsc w przestrzeni. GML oparty jest na stającym się już światowym standardem języku XML (eXtensible Markup Language). Schemat nowego języka definiuje jak umieścić informacje geograficzne w kodzie XML. Możliwe będzie oznaczanie rzek, dróg, gór lub nawet budynków. Każdy z obiektów może posiadać takie właściwości jak nazwa, wymiary oraz wysokość nad poziomem morza.

Według Ronalda Lake-a, jednego z twórców GML-a, najważniejsze jest to, żeby nie mylić nowego standardu opisu przestrzeni z jej graficznymi interpretacjami czyli mapam. GML ma służyć do kodowania, zapisywania i transportowania danych geograficznych. Ma umożliwić aplikacjom pobieranie danych z różnych źródeł oraz standaryzację komponentów zawierających takie dane. GML będzie w przyszłości także integralną częścią inicjatywy Open Location Services, która ma za zadanie zastosowanie nowej technologii w samochodowych systemach nawigacyjnych. Firma OGC opublikowała także WMS (Web Mapping Specification), czyli specyfikację umożliwiającą tworzenie map na stronach WWW na podstawie danych z różnych źródeł.


Zobacz również