Wirtualny sejf

Dane przechowywane w komputerach osobistych bardzo często nie są bezpieczne. Ważny dokument może zostać odczytany przez inną osobę korzystającą z tej samej maszyny, przez hakera, złodzieja czy włamywacza. Czasem przechwycone informacje to tylko naruszenie prywatności, bywa jednak, że skradzione zostają poufne dane, mające strategiczne znaczenie dla działania firmy.

Dane przechowywane w komputerach osobistych bardzo często nie są bezpieczne. Ważny dokument może zostać odczytany przez inną osobę korzystającą z tej samej maszyny, przez hakera, złodzieja czy włamywacza. Czasem przechwycone informacje to tylko naruszenie prywatności, bywa jednak, że skradzione zostają poufne dane, mające strategiczne znaczenie dla działania firmy.

Kryptografia jest dziedziną informatyki i zajmuje się szyfrowaniem danych. Obecne odpowiednio użyte algorytmy szyfrowania informacji właściwie uniemożliwiają ich odczyt osobom niepowołanym. Bez kryptografii nie byłby możliwy handel elektroniczny, poufna korespondencja przez Internet, bankowość online. Nowoczesne algorytmy szyfrujące są na tyle mocne, że uważa się je za technologię niebezpieczną. W maju tego roku włoska policja przechwyciła dwa komputery, prawdopodobnie należące do terrorystów. W obu informacje zakodowane były za pomocą popularnego oprogramowania PGP. Choć o pomoc poproszono ekspertów z FBI, danych nie udało się odczytać.

TopSecret Next Generation jest polskim programem szyfrującym, umożliwiającym zabezpieczenie każdego rodzaju danych na twardym dysku, zakodowanie poczty elektronicznej, zablokowanie dostępu do komputera oraz całkowite usunięcie niepotrzebnych danych z dysku.

Autorom programu przyświecała idea, aby szyfrowane dane były jak najbezpieczniejsze, ale nie kosztem wygody korzystania z aplikacji. Użytkownik może tworzyć dowolną liczbę tzw. sejfów, czyli dysków wirtualnych (widocznych w oknie Mój komputer i każdej aplikacji systemu operacyjnego). Każdy taki dysk można zaszyfrować jednym z trzech zaawansowanych algorytmów szyfrujących - Rijndael, Serpent, Twofish. Wszystkie były finalistami konkursu Advanced Encryption Standard na najbezpieczniejszy algorytm kodujący i cechują się 256-bitowym kluczem szyfrującym. Aby wyobrazić sobie ich siłę kodowania, wystarczy spojrzeć na tę liczbę - przy kodowaniu 128-bitowym to około 340 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 (340 i trzydzieści sześć zer) możliwych kombinacji!

Dysków może być wiele, a jedynym ograniczeniem jest ich objętość - do 4 GB. Można przechowywać na nich wszelakie dane, a więc także zainstalować aplikację. Pliki znajdujące się w sejfie są na bieżąco szyfrowane, tak że nigdy nie jest odkodowany cały sejf.

Wirtualny sejf

Okno wyboru algorytmu szyfrującego. Wygenerowanie niepowtarzalnego klucza wymaga przypadkowych ruchów myszą i wciskania klawiszy.

Każdy z sejfów może być zakodowany jednym z wymienionych algorytmów, dostęp wymaga podania hasła użytkownika (warto dodać, że program obsługuje wielu użytkowników na jednym komputerze), które musi zawierać małe i duże litery, cyfry oraz liczyć co najmniej osiem znaków. Gdy sejf zostanie zamknięty i nastąpi wylogowanie użytkownika, to dysk logiczny znika i żadna niepowołana osoba nie ma dostępu do zapisanych na nim danych. Obsługa całego procesu tworzenia sejfu jest prosta i odbywa się za pomocą kreatora. Sejfy zapewniają też podstawową ochronę przed wirusami.

Dodatkowym zabezpieczeniem jest wygenerowany przez program tzw. klucz aplikacji, unikatowy dla danego komputera i zabezpieczony oddzielnym hasłem. Program automatycznie proponuje zapisanie jego kopii na dyskietce, bo gdyby został zniszczony lub utracony, to niemożliwe stałoby się odczytanie zaszyfrowanych danych. Zapomnienie hasła użytkownika bądź utrata klucza wiążą się z utratą danych. Wszystkie hasła są chronione przed atakami np. trojanów.

Poza efektywnym zabezpieczaniem danych na twardym dysku TopSecret NxG pozwala na kodowanie poczty e-mail z wykorzystaniem techniki kluczy - publicznego i symetrycznego. Prowadzenie bezpiecznej korespondencji wymaga przesłania pakietu kluczy innemu użytkownikowi. Siecią przesyłany jest klucz symetryczny. Gdyby dostał się w niepowołane ręce, mógłby umożliwić odszyfrowanie danych, dlatego przesyłany pakiet musi być chroniony dodatkowym hasłem. Hasło to najlepiej przekazać innym kanałem niż Internet, choćby telefonicznie. Program ma własny moduł do odczytu i nadawania wiadomości, potrafi jednak korzystać z systemowej książki adresowej. Zakodowaną za pomocą aplikacji pocztę może odebrać tylko inny użytkownik Top Secret NxG lub darmowego programu E-Mail Dekoder. Wadą modułu odpowiedzialnego za pocztę jest brak obsługi serwerów SMTP wymagających autoryzacji. Większość dostawców usług internetowych oraz darmowych skrzynek e-mail wymaga takiej autoryzacji.

Kolejny element to niszczarka plików, która działa na podobnej zasadzie, jak systemowy Kosz, ale pliki w niej umieszczone są trwale kasowane (niemożliwe jest ich odzyskanie narzędziami typu UnDelete). Top Secret NxG pozwala także na zabezpieczenie dostępu do komputera, gdy np. na chwilę od niego odejdziemy (a sejfy pozostały otwarte), a także zupełne ukrycie programu - jest wtedy niewidoczny na pulpicie oraz w menu Start, a dostępny jedynie po naciśnięciu wcześniej zdefiniowanej kombinacji klawiszy. Nie pomoże zrestartowanie peceta, gdyż wtedy sejfy są automatycznie zamykane.

Bardzo wysoki stopień zabezpieczenia danych przed niepowołanym dostępem idzie w parze z prostą obsługą aplikacji.

informacja

http://www.gdata.pl

cena

147 zł