WiseImage V

WiseImage to program do przetwarzania dokumentacji zapisanej w postaci elektronicznej, najczęściej skanowanej z oryginałów papierowych. Program nadaje rastrom funkcjonalność obiektów wektorowych. Użytkownik może pracować z rastrem równie swobodnie jak z wektorem. Program dostarcza narzędzia poprawy jakości rastra, jego edycji oraz zamiany rastra na wektor w celu ułatwienia wprowadzenia poprawek i tworzenia nowych rysunków. Dzięki temu raster staje się integralnączęścią środowiska CAD.

WiseImage to program do przetwarzania dokumentacji zapisanej w postaci elektronicznej, najczęściej skanowanej z oryginałów papierowych. Program nadaje rastrom funkcjonalność obiektów wektorowych. Użytkownik może pracować z rastrem równie swobodnie jak z wektorem. Program dostarcza narzędzia poprawy jakości rastra, jego edycji oraz zamiany rastra na wektor w celu ułatwienia wprowadzenia poprawek i tworzenia nowych rysunków. Dzięki temu raster staje się integralnączęścią środowiska CAD.

Chcąc zmienić np. promień okręgu i rodzaj linii, wystarczy tylko jedno kliknięcie na wybrany okrąg i wpisanie bądź wybranie określonych jego właściwości.

Chcąc zmienić np. promień okręgu i rodzaj linii, wystarczy tylko jedno kliknięcie na wybrany okrąg i wpisanie bądź wybranie określonych jego właściwości.

WiseImage jest to niezwykle rozbudowany edytor rysunków zarówno wektorowych, jak i rastrowych, który umożliwia także pracę nad rysunkami zawierającymi obydwa typy danych. Program wprowadza technologię "inteligentnego rastra", pozwalającą na rozpoznawanie i edycję nie tylko elementów wektorowych, ale również rastrowych. Każdemu rozpoznanemu obiektowi przypisywane są właściwości dotyczące na przykład grubości linii, koloru, rodzaju i jego geometrii, pozwalające znacznie szybciej wprowadzić zmiany. WiseImage V pozwala na korzystanie z trybów szybkiej lokalizacji punktów charakterystycznych (tzw. SNAP), korzystania z warstw, łączenia wielu rysunków w jeden projekt, tworzenia zdefiniowanych wzorców, bloków i rozpoznawanie symboli rysunkowych.

W trakcie operacji możemy wykorzystywać tryby szybkiej lokalizacji punktów i to zarówno dla elementów rastrowych, jak i wektorowych.

W trakcie operacji możemy wykorzystywać tryby szybkiej lokalizacji punktów i to zarówno dla elementów rastrowych, jak i wektorowych.

Takie podejście do zagadnienia pozwala szybko modyfikować zeskanowane prace. Zeskanowane rysunki mają często wady spowodowane na przykład przez błędy skanowania, deformację papierowego oryginału lub jakość papieru. Program Wise-Image oferuje kilka automatycznych i półautomatycznych metod poprawiania jakości obrazu i usuwania większości takich defektów: filtracja, kalibracja, likwidacja przekosu, transformacja i obrót. Pozwala również na dokonanie rozwarstwiania kolorowych i monochromatycznych obrazów na kolejne warstwy dla łatwiejszej dalszej edycji lub konwersji rastra na wektor. Rozwarstwienie (binaryzacja) pozwala wyekstrahować z rysunku kolorowego lub w skali szarości wybrane kolory, grupy kolorów lub zakresy barwne i przenieść je na osobną warstwę. Możemy dokonać również ograniczenia liczby kolorów, zmienić rozdzielczość, wyostrzyć, rozmyć, a także zmienić nasycenie, jasność lub kontrast rysunku.

Trudno byłoby mówić o tym programie jako edytorze hybrydowym, jeśli nie byłoby możliwości rysowania obiektów wektorowych i możliwości dokonania konwersji rastra na wektor.

Program pozwala usunąć zanieczyszczenia lub jeśli zachodzi obawa, że w trakcie tego procesu możemy utracić jakieś ważne informacje, przenieść je na osobną warstwę i dopiero wtedy zdecydować, czy niektóre z nich mają powrócić do rysunku wyjściowego, czy też usuniemy je lub zapiszemy w osobnym pliku. Dodajmy do tego możliwość pomiaru wielkości zanieczyszczeń po ich wskazaniu na ekranie.

Program pozwala usunąć zanieczyszczenia lub jeśli zachodzi obawa, że w trakcie tego procesu możemy utracić jakieś ważne informacje, przenieść je na osobną warstwę i dopiero wtedy zdecydować, czy niektóre z nich mają powrócić do rysunku wyjściowego, czy też usuniemy je lub zapiszemy w osobnym pliku. Dodajmy do tego możliwość pomiaru wielkości zanieczyszczeń po ich wskazaniu na ekranie.

Dla lepszego odwzorowania możemy określić maksymalną grubość linii, minimalną wielkość obiektów, jakie zostaną zamienione na wektory, maksymalną przerwę między obiektami, co pozwala na zachowanie ciągłości linii pomimo utraty części informacji w procesie skanowania, określenie wielkości tekstu i strzałek. WiseImage w wersji Pro ma wbudowany moduł rozpoznawanie znaków (OCR - Optical Character Recognition) z możliwością uczenia sposobu rozpoznawania nowych znaków. Można połączyć go również z zewnętrznym programem do rozpoznawania znaków. Tekst możemy zawsze umieścić na specjalnej warstwie. Dla ułatwienia pracy z programem dystrybutor programu w Polsce, AGRAF (http://www.agraf.com.pl ), przygotował nakładkę oraz pełną dokumentację w języku polskim.

WiseImage stanowi kompletny system edycji każdego typu rysunku. Program traktuje rastry jako pełnoprawne źródło danych. Wprowadza dla tego typu dokumentów edycję w stylu CAD. Szybkie dokonywanie zmian bezpośrednio na rysunkach rastrowych docenią wszyscy, którzy cenią swój czas, a dokładność do grubości linii jest dla nich wystarczającą dokładnością. Użytkownicy korzystający ze źródeł papierowych bądź skanowanych, dokonujący w nich drobnych zmian, a następnie udostępniający je w postaci papierowych wydruków lub graficznych formatach rastrowych (.bmp,.tif,.pcx i innych), na pewno zainteresują się tym programem. Program pracuje na platformie Windows, bądź jako nakładka na AutoCAD 2000/2000i/2002/2000LT/2000iLT/2002LT. Przygotowywana jest już również wersja programu współpracująca z AutoCAD 2004.

produkt: WiseImage V

producent: Consistent Software,http://www.csoft.no

cena: ok. 6 tys. zł, wersja Pro ok. 12 tys. zł

konkurenci: Raster Design 3, CADRaster

dystrybutor: Agraf,http://www.agraf.com.pl

kontakt: (0 42) 25 03 120

za:

Łatwa i szybka wektoryzacja, interaktywna kontrola procesu

przeciw:

Wyłącznie platforma PC