Witryna w 10 minut


W celu wstawienia tabeli:

1. Wybierz polecenie Table | Insert | Table.

2. W oknie dialogowym, które się ukaże, zdefiniuj liczbę wierszy w polu Rows i liczbę kolumn w polu Columns. Jeśli masz fantazję, możesz zmieniać pozostałe pola tego okna. Jeśli Ci się nie chce, zostaw je w postaci domyślnej. Tabela i tak będzie piękna. Pamiętaj tylko, że jeśli krawędzie tabeli mają być niewidoczne, trzeba zmienić wartość pola Border size z 1 na 0.

3. Kliknij przycisk OK. No i tabela jest OK!

Wstawianie grafiki

Grafika stanowi jeden z głównych składników każdej strony, a wstawianie rysunków to najczęściej wykonywana operacja podczas edycji stron.

1. Najpierw ustaw kursor w miejscu, w którym zamierzasz wstawić plik graficzny (rysunek, zdjęcie, cokolwiek).

2. Wybierz polecenie Insert / Picture / From File. Pojawi się okno dialogowe Picture.

3.Teraz masz wiele możliwości:####

- W prawym dolnym rogu okna znajdują się dwa kolorowe przyciski. Kliknij przycisk z żółtą ikoną folderu Windows (o nazwie Select a file on your computer), żeby wskazać plik z lokalnych zasobów komputera.

- Kliknij przycisk z ikoną kuli ziemskiej (o nazwie Use your Web Browser to select a page or file), żeby wyszukać grafiki w Internecie. Jeśli odnajdziesz plik, musisz wybrać polecenie zapisujące w Schowku jego położenie: w Internet Explorerze będzie to Kopiuj skrót, a w Netscape Navigatorze Copy Image Location. Zamknij okno przeglądarki i wklej adres grafiki w polu URL.

- Masz skaner? Kliknij przycisk Scan, żeby zeskanować zdjęcie swojego psa Fafika.

- Nie masz pomysłu na grafikę? Kliknij przycisk Clip Art i wyszukaj ilustrację w galerii klipartów Microsoftu (lokalnie na dysku).

- Chcesz wstawić animowany rysunek? Utwórz go, postępując zgodnie z instrukcjami podanymi w ramce pt. "Animowane GIF-y", a potem wstaw uzyskany plik GIF tak jak każdą inną grafikę.

Animowane GIF-y

Do produkcji animowanych GIF-ów warto użyć programu spoza pakietu Microsoft Office 2000. Narzędzi tego typu jest wiele (wystarczy zajrzeć do dowolnego repozytorium plików w Internecie). Moim zdaniem, najlepszy jest Animation Shop (obecnie w wersji 2.02), wchodzący w skład pakietu Paint Shop Pro (wersję próbną znajdziesz na płycie CD-ROM PCWK z kwietnia 2000 oraz w zasobach FTP naszej witryny). Program jest prosty i przejrzysty, pozbawiony zbędnych opcji.

Graficzny plik z animacją zawiera kilka plików składowych, tzw. klatek. Efekt ruchomego obrazu uzyskuje się dlatego, że przeglądarka WWW po załadowaniu GIF-u wyświetla kolejne klatki w równych odstępach czasu. Tworzenie animowanego GIF-u polega na utworzeniu klatek i połączeniu ich w jeden plik animacji. Klatki można robić ręcznie (trzeba mieć dobry pomysł) albo maszynowo, na przykład za pomocą kreatora efektów.

Błyskawiczne tworzenie miniatury rysunku

Podstawa to ustawiczne zapisywanie

FrontPage, mimo że należy do pakietu Office 2000, nie ma opcji automatycznego zapisu pojedynczych stron, dlatego w celu utrwalania wyników prac należy co jakiś czas zapisywaś edytowaną stronę.

- Niech Ci to wejdzie w krew: po każdej operacji tworzenia nowego obiektu - kombinacja klawiszy [Ctrl S]. Po każdym kwadransie owocnej pracy - kombinacja klawiszy [Ctrl S]. Po każdej zmianie, której wyników nie chciałbyś utraciś - kombinacja klawiszy [Ctrl S]. Nauczeni niemiłymi doświadczeniami zapisują dane odruchowo!

- Przy pierwszym zapisie każdej strony WWW pojawia się okno Save As, w którym warto wpisaś tytuł strony (wyświetlany potem na górnym pasku przeglądarki podczas oglądania strony). Jeśli chcesz zmieniś nazwę, kliknij przycisk Change, znajdujący się tuż nad polem z nazwą pliku.

- Witryny jako takiej nie trzeba zapisywaś. FrontPage robi to automatycznie.

Aby nie zniechęcić potencjalnych gości ogromnymi i długo wczytującymi się rysunkami lub zdjęciami, powszechnie stosuje się miniatury, których kliknięcie powoduje dopiero otwarcie okna zawierającego pełnowymiarowy rysunek. FrontPage pozwala na generowanie miniatur jednym kliknięciem myszy:

1. Zaznacz rysunek kliknięciem.####

2. Kliknij przycisk Auto Thumbnail na pasku narzędzi Pictures.

3. Nie ma punktu trzeciego, miniatura już jest utworzona.

Nie warto przesadzić z objętością wynikowego pliku (z wiadomych względów - mówimy przecież o WWW, czyli <font color="blue">Wielkim <font color="blue">Wyczeki<font color="blue">Waniu). Zależy ona od trzech czynników: liczby klatek, wielkości klatek oraz stopnia, w jakim różnią się poszczególne klatki. Przykładowo, przedstawiony na rysunku plik z przestraszoną myszą zawiera 58 klatek o wielkości 121 x 78 pikseli i zajmuje 72 KB.

Jak przygotować animowany GIF:

1. Skopiuj do Schowka pierwszą klatkę, przygotowaną na przykład w Paint Shop Pro, i wklej ją za pomocą polecenia Edit | Paste | Into selected frame w Animation Shop.

2. Utwórz nowe klatki:#####

- klikając kilka razy przycisk Duplicate, aby zwielokrotnić pierwszą klatkę;

- przenosząc przez Schowek kolejne grafiki;

- używając generatora klatek z menu Effects (na przykład polecenia Insert Image Transition i efektu Spin).

3. Zapisz animację za pomocą polecenia File | Save As | GIF.