Witryna w 10 minut


Ramki

Osobiście nie lubię ramek, szczególnie, gdy podróżuję po Sieci, używając Internet Explorera. Program ten nie pozwala w prosty sposób zapisać zawartości ramki. Nie da się tego na przykład zrobić, klikając prawym przyciskiem myszy i wybierając polecenie w stylu "Zapisz ramkę". Pozostaje zapis "kompletnej strony WWW", ale to pociąga za sobą zaśmiecanie dysku mnóstwem zbędnych plików - lepiej zatem dodać ramkę do Ulubionych i stamtąd ją wywoływać.

Na wypadek, gdybyś był zwolennikiem stosowania ramek, poniżej przedstawiam czynności niezbędne do utworzenia witryny opartej na ramkach:

1. Wybierz polecenie File | New | Page | Frames Pages i zerkając na pole podglądu, wybierz rodzaj strony z ramkami (na przykład Contents). Powstanie pusta strona ze strukturą.

2. Wypełnij ramki stronami WWW:####

- Jeśli przygotowałeś wcześniej stronę, która ma stanowić treść pierwszej ramki, kliknij przycisk Set Initial Page i wskaż ją w oknie dialogowym Create Hyperlink.

- Jeśli chcesz dopiero utworzyć nową stronę, kliknij przycisk New Page i zacznij standardową edycję.

3.

Kiedy skończysz, wybierz polecenie File | Close i zapisz zmiany we wszystkich plikach (głównym i składowych), nadając im odpowiednie nazwy i ewentualnie zmieniając tytuły przy użyciu przycisku Change.

W tracie edycji lub później, po zapisaniu strony z ramkami, możesz modyfikować właściwości ramek:

- modyfikację właściwości pojedynczej ramki oferuje polecenie Frame Properties, dostępne z menu podręcznego danej ramki;

- właściwości strony zawierającej ramki można wyświetlić poleceniem Page Properties z menu podręcznego lub poleceniem File | Properties;

- w celu ustalenia grubości linii oddzielających ramki, kliknij prawym przyciskiem myszy dowolną ramkę, wybierz polecenie Frame Properties, kliknij przycisk Frames Page i zmień ustawienie w polu Frame Spacing;

- chcąc utworzyć wersję "bez ramek" dla strony z ramkami, kliknij u dołu obszaru roboczego kartę No Frames i zapełnij wyświetlone okno treścią; może to być tylko krótka notka w stylu "To jest strona z ramkami, której nie potrafi wyświetlić Twoja przestarzała przeglądarka ;-) Ściągnij sobie nową wersję" albo pełna wersja witryny z odsyłaczami do stron składowych, tylko że zbudowana bez ramek.

Kosmetyka rysunków

Jeżeli wstawiony rysunek jest zbyt duży, możesz go odpowiednio skadrować:

1. Zaznacz rysunek i kliknij przycisk Crop na pasku narzędzi Pictures.

2. Utwórz myszą nowy obrys rysunku (zewnętrzna część zostanie odrzucona, a wewnętrzna - zachowana), klikając lewy górny róg żądanego obszaru, przeciągając do prawego dolnego rogu i zwalniając przycisk myszy.

3. Ponownie kliknij przycisk Crop.

Jeżeli chcesz dodatkowo zredukować rozmiar pliku, w którym rysunek jest zapisany, kliknij przycisk Resample na pasku Pictures.

Pasek Pictures zawiera wiele przycisków, które pozwalają poprawić wygląd grafiki, na przykład wyregulować jaskrawość i kontrast, obracać rysunek, zmieniać kolorystykę na czarno-białą, definiować kolor przezroczysty. Aby z nich skorzystać, rysunek trzeba najpierw zaznaczyć.

Ramki bez ramek

Do czego w ogóle potrzebne są ramki? Może do wyświetlania różnych dokumentów w jednym oknie przeglądarki? Ale jaki pożytek dla czytającego z przestrzeni przeglądarki ograniczonej do 1/2, 1/3 czy co gorsza 1/4 pierwotnego rozmiaru? Taką ministronę znacznie trudniej się czyta. Ramki służą też (chyba głównie) jako narzędzie usprawniające nawigację. Z reguły w jednej ramce definiuje się przyciski albo tekstowe odsyłacze do różnych stron. Użytkownik, klikając przycisk albo hiperłącze, wyświetla żądaną stronę w drugiej ramce. FrontPage oferuje analogiczne funkcje, tylko że bez ramek: pasek nawigacyjny (navigation bar) i wspólne obramowania (shared borders). Ich zaletą jest możliwość wygodnego pobierania stron, a wadą - nadmierne zwiększanie objętości wynikowej witryny; dlatego we wspólnych elementach lepiej umieszczać treści skąpe objętościowo.

1. Podczas edycji strony głównej wybierz polecenie Format | Shared Borders.

2. W wyświetlonym oknie dialogowym zaznacz opcję All pages i wybierz za pomocą pól wyboru, które krawędzie obramowania mają być wspólne dla wszystkich stron witryny (Top - górna, Left - lewa, Right - prawa czy Bottom - dolna). Dla lewej i górnej krawędzi dostępne są dodatkowo pola wyboru Include navigation buttons. Zaznacz jedno z nich, jeśli chcesz na krawędzi wspólnego obramowania umieścić standardowe odsyłacze do różnych stron swojej witryny.

3. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno i zastosować zmiany.

Załóżmy, że zaznaczyłeś pole Top i znajdujące się obok niego pole Include navigation buttons. U góry strony zostanie dodany obszar wspólny dla całej witryny, a w nim dwa komentarze:

Pierwszy oznacza, że "w tym miejscu będzie wyświetlana nazwa strony, jeśli strona zostanie dodana do widoku nawigacyjnego" (czytaj poniżej), a drugi, że "w tym miejscu będą wyświetlane hiperłącza do dokumentów dodanych w widoku nawigacyjnym".

4. Otwórz widok nawigacyjny, klikając przycisk Navigation na pasku Views z lewej strony okna FrontPage'a.

5. Przeciągnij do niego pliki z listy folderów, budując pewną hierarchię. Zdefiniuj na przykład stronę główną i strony jej podległe albo bardziej skomplikowane struktury, jeśli masz dziesiątki stron.

6. Wróć do widoku strony (przycisk Page na pasku Views). No i rzeczywiście, tytuł strony się pojawił, ale zamiast hiperłączy FrontPage wstawił kolejny komentarz. Oznacza on, że hiperłącza pojawią się tu dopiero wtedy, gdy ustawisz właściwości paska nawigacyjnego. Musisz więc wybrać polecenie Navigation Bar Properties z menu podręcznego otwartego na komentarzu.