Witryna w 10 minut


Hiperłącza

My tu gadu gadu o zaawansowanych elementach stron WWW, a nie wyjaśniłem jeszcze rzeczy najbardziej potrzebnej - wstawiania hiperłączy (odsyłaczy, linków). Jeśli chcesz wstawić hiperłącze:

1. Kliknij miejsce strony WWW, w którym zamierzasz wstawić odsyłacz do innego miejsca lub innej strony (możesz też zaznaczyć istniejący tekst lub rysunek).

2. Kliknij przycisk Hyperlink na pasku narzędzi standardowych lub naciśnij kombinację klawiszy [Ctrl K], aby wyświetlić okno dialogowe Create Hyperlink:

3. Zdefiniuj miejsce docelowe i rodzaj hiperłącza, wpisując ręcznie adres w polu URL lub klikając jeden z czterech przycisków z prawej strony tego pola:

- pozwala odszukać stronę docelową za pomocą przeglądarki (kiedy zamkniesz przeglądarkę, adres zostanie automatycznie wpisany w polu URL);

- umożliwia wskazanie pliku docelowego za pomocą przeglądania dysku lokalnego;

- tworzy hiperłącze typu e-mail (trzeba tylko podać adres poczty elektronicznej);

- pozwala utworzyć zupełnie nową stronę i nawiązać do niej hiperłącze ze strony obecnie edytowanej.

Dodatkowo okno pozwala ująć w adresie wcześniej zdefiniowaną zakładkę (Bookmark) i ramkę docelową (Target frame) w przypadku stron z ramkami.

Aktywne komponenty

1. Wybierz Insert | Component.####

2. Wskaż typ komponentu.#####

3. Określ w wyświetlonym w ten sposób oknie dialogowym opcje (tylko dla niektórych komponentów).

#Komponent##Opis#
Office SpreadsheetPozwala posiadaczowi przeglądarki Microsoft Internet Explorer (4x lub nowszej) używać arkusza kalkulacyjnego.
Office PivotTablePozwala posiadaczowi przeglądarki Microsoft Internet Explorer (4x lub nowszej) używać tabeli przestawnej.
Office ChartPozwalający posiadaczowi przeglądarki Microsoft Internet Explorer (4x lub nowszej) używać wykresów.
Banner Ad MenagerBanner reklamowy, czyli przełączające się kolejno w odstępach czasowych grafiki, których kliknięcie odsyła pod zdefiniowany adres.
Hit CounterLicznik odwiedzin strony
Hover ButtonPrzycisk zmieniający wygląd gdy najedzie się nań wskaźnikiem myszy.
MarqueeTekst przesuwający się jak notowania giełdowe.
Confirmation FieldPole potwierdzające przyjęcie danych wysłanych formularzem.
Include PageWstawiona inna strona WWW (zawartość aktualna w każdej chwili, jak w ramkach).
Scheduled PictureRysunek wyświetlany o zdefiniowanej porze.
Scheduled Include PageStrona WWW wstawiona o zdefiniowanej porze.
SubstitutionPole (jak w Wordzie), pod które podstawiana jest wartość typu: autor, opis czy adres bierzącej strony.
CategoriesOdsyłacz do strony zdefiniowanej kategorii.
Search FromFormularz lokalnej wyszukiwarki.
Table of ContentsSpis treści.

Aby aktywny komponent arkusza kalkulacyjnego, tabeli przestawnej lub wykresu mógł być wyświetlony w przeglądarce, internauta musi mieć zainstalowane kontrolki Microsoft Office Web Component (w przeciwnym razie zobaczy tylko logo komponentu). Aby mieć z kolei kontrolki, trzeba zainstalować pakiet Microsoft Office lub uzyskać dostęp do serwera instalacyjnego Microsoft Office (na przykład w intranecie).

Z różnymi komponentami wiążą się różne wymagania, przed użyciem każdego komponentu warto w pomocy ekranowej sprawdzić, jakie. Na przykład przycisk metamorficzny jest tworzony na podstawie apletu Javy, więc wszystkie przeglądarki obsługujące Javę powinny go bez problemu wyświetlić (Internet Explorer i Netscape

Navigator w wersji od 3.0 wzwyż), ale na przykład formularz wyszukiwarki lokalnej wymaga, żeby serwer WWW miał zainstalowane FrontPage Server Extensions.

Niezwykłe przyciski zmieniające wygląd po najechaniu na nie myszą

Jeśli chcesz wstawić nowy przycisk:####

1. Wybierz polecenie Insert | Component | Hover Button.

2. W wyświetlonym oknie dialogowym określ:

- etykietę przycisku w polu Button text i czcionkę etykiety za pomocą przycisku Font;

- hiperłącze w polu Link to;#####

- kolory przycisku za pomocą pól Button color i Background color;

- efekt za pomocą listy Effect i kolor efektu za pomocą pola Effect color;

- rozmiary za pomocą pól Width i Height.####

3. Kliknij przycisk OK.#####

Aby zobaczyć przycisk w akcji, nie wystarczy przełączyć się na kartę Preview, trzeba najpierw opublikować witrynę w Internecie (lub w zasobach lokalnych, jeśli ma się odpowiedni serwer WWW).