Witryna w 10 minut


Hiperłącza zmieniające wygląd po najechaniu na nie myszą

Opisana poniżej zmiana ustawień dotyczy nie jednego, ale wszystkich hiperłączy zawartych na stronie:

1. Wybierz polecenie File | Properties i kliknij kartę Background.

2. Zaznacz pole wyboru Enable hyperlink rollover effects i kliknij przycisk Rollover style.

3. W wyświetlonym oknie wybierz rodzaj, styl i kolor czcionki. Zamknij kolejno okna, klikając przyciski OK. Kliknij kartę Preview u dołu okna FrontPage'a, aby zobaczyć, jak działa efekt.

Licznik odwiedzin strony

Jeśli chcesz wstawić licznik odwiedzin, ustaw punkt wstawiania w odpowiednim miejscu i wykonaj następujące czynności:

1. Wybierz polecenie Insert | Component | Hit Counter.

2. W wyświetlonym oknie dialogowym określ styl cyfr (Counter Style) i początkową wartość licznika (Reset counter to).

3. Kliknij przycisk OK.#####

Na stronie pojawi się pole [Hit Counter]. Licznik należy, niestety, do tych elementów, których nie da się podejrzeć bez opublikowania witryny.

Baner reklamowy

1. Wybierz polecenie Insert | Component | Banner Ad Manager.

2. Określ parametry bannera reklamowego, takie jak adres docelowy, efekt przełączania rysunków i czas wyświetlania jednego rysunku.

3. Po dodaniu rysunków za pomocą przycisku Add, kliknij przycisk OK.

Banner reklamowy jest kolejnym obiektem, którego nie można podejrzeć bez opublikowania witryny.

Strona ze spisem treści witryny (site map)

1. Wybierz polecenie New | Page i wybierz szablon Table Of Contents.

2. Kiedy klikniesz przycisk OK, pojawi się strona ze spisem treści.

3. Usuń komentarze i popraw tekst wprowadzający.

Spis treści można też dodać za pomocą polecenia Insert | Component | Table Of Contents, tylko że wtedy zostanie on dodany do edytowanej w danej chwili strony.

Uwaga! W spisie treści pojawiają się wszystkie strony dostępne ze strony głównej.

Jak narysować klikalną mapę (grafikę, której klikanie w różnych miejscach przełącza na różne strony WWW)?

Ile razy, widząc klikalną mapę (image map), zastanawiałeś się, jak to wykonać? Ile razy wyświetlałeś kod źródłowy ściągniętej strony WWW i próbowałeś podejrzeć, jak to się robi? Ja robiłem to wiele razy - bezskutecznie. Po zainstalowaniu FrontPage'a przestałem się zastanawiać, bo wiem, że wystarczy kilka kliknięć myszą:

1. Wstaw i zaznacz rysunek.####

2. Narysuj wewnątrz rysunku obszary aktywne, klikając przyciski Rectangular Hotspot (prostokątne), Circular Hotspot (okrągłe) lub Polygonal Hotspot (wielokątne) i określając miejsce docelowe (adres URL) w oknie dialogowym Create Hyperlink, które się pojawi po każdym narysowaniu obszaru.

3. Zdefiniuj domyślne miejsce docelowe hiperłączy dla rysunku (jeśli użytkownik nie trafi w żaden obszar aktywny), klikając rysunek prawym przyciskiem myszy i wpisując URL w polu Location sekcji Default Hyperlink na karcie General okna dialogowego Picture Properties.

Strona lokalnej wyszukiwarki

Lokalna wyszukiwarka może się przydać w każdej większej witrynie, która zawiera strony z dużą ilością tekstu. Oto jak ją utworzyć:

1. Wybierz polecenie File | New | Page, zaznacz szablon Search Page i kliknij przycisk OK.

2. Pojawi się nowa strona, która w nagłówku będzie zawierała komentarz (możesz go usunąć) oraz tekst wyjaśniający, niestety, po angielsku (zastąp go własnym).

3. Kliknij prawym przyciskiem myszy obszar formularza i wybierz polecenie Search Form Properties, po czym skonfiguruj wyszukiwarkę, definiując przede wszystkim polskie etykiety przycisków.

Sam formularz wyszukiwarki (bez tworzenia nowej strony) można utworzyć poleceniem Insert | Component | Search Form.

Uwaga! Wyszukiwarkę nazywa się lokalną dlatego, że udostępnia możliwość przeszukiwania tylko stron jednej witryny - Twojej.

Kompozycje

Kompozycje lub motywy (themes) to pomysł dla ludzi leniwych, czyli dla większości z nas. Umożliwiają one błyskawiczne nadanie jednorodnego wyglądu wszystkim (lub wybranym) stronom witryny:

1. Wybierz polecenie Format | Theme.

2. Pojawi się okno dialogowe Themes. Wybierz kompozycję z listy po lewej stronie okna, zerkając na duże pole podglądu z prawej.

3. Określ tryb kompozycji (All pages- zastosowanie kompozycji do wszystkich stron witryny, Selected page(s) - do zaznaczonych wcześniej stron) i inne dodatkowe opcje i kliknij przycisk OK.

Klikając przycisk Modify, możesz zmodyfikować kompozycję częściowo lub całkowicie. Nie krzyw się. To ma sens - nie chcesz chyba, żeby Twoja strona miała identyczny układ graficzny jak dziesiątki stron innych użytkowników FrontPage'a? Kiedy wprowadzisz zmiany, kliknij przycisk Save As, aby zapisać własną kompozycję pod nową nazwą.