Witryna w 10 minut


Program bez wad?

Kupiony przez Microsoft od Vermeer Technologies FrontPage był od początku produktem wyśmienitym. Nie ma jednak róży bez kolców. Do głównych wad tego programu zaliczyłbym monopolizowanie Internetu rozwiązaniami wprowadzanymi przez Microsoft. Chodzi przede wszystkim o stosowanie i lansowanie rozwiązań, które wymagają od użytkownika posiadania produktów Microsoftu, na przykład przeglądarki Microsoft Internet Explorer czy pakietu Microsoft Office. Dlatego do wszelkich gadżetów FrontPage'a należy podchodzić z pewnym dystansem. Przed ich wykorzystaniem zawsze warto zajrzeć do systemu pomocy ekranowej tego programu i poczytać, czy przypadkiem nie zmusimy tym samym naszych potencjalnych gości do korzystania z produktów Microsoftu.

Inną wadą programu jest generowanie kodu o większej objętości. Tego się można spodziewać po każdym programie zaprowadzającym ład na wyższym poziomie abstrakcji (podobnie jak programy pisane w Delphi czy Visual Basicu są z definicji większe od programów kodowanych w asemblerze albo dokumenty Worda większe od plików czysto tekstowych). FrontPage generuje mnóstwo dodatkowych folderów i plików, zwłaszcza gdy używa się kompozycji (themes). Trzeba uważać, bo klikając myszą nie czujemy "ciężaru gatunkowego" wykonywanych operacji, a serwery WWW (zwłaszcza te darmowe) oferują często limitowaną przestrzeń.

Zestawienie możliwości kilku wersji dwóch najbardziej popularnych przeglądarek, dzięki któremu można łatwo stwierdzić, czego się wystrzegać w tworzonych stronach WWW.

Zestawienie możliwości kilku wersji dwóch najbardziej popularnych przeglądarek, dzięki któremu można łatwo stwierdzić, czego się wystrzegać w tworzonych stronach WWW.

Jeszcze inny feler wiąże się z kompatybilnością serwerów WWW. Nie wszędzie można opublikować witrynę wprost z FrontPage'a i nie każdą witrynę wygenerowaną we FrontPageŐu da się po opublikowaniu oglądać w pełnej krasie. Kluczem do sukcesu są specjalne moduły instalowane w serwerach dostawców internetowych, tzw. FrontPage Server Extensions.

Jeśli serwer WWW używa Microsoft FrontPage Server Extensions, można witrynę zaopatrywać w dodatkowe elementy, takie jak liczniki odwiedzin, formularze lokalnej wyszukiwarki czy pola potwierdzające. I tu jest pies pogrzebany: jeśli nie ma rozszerzeń, użytkownicy zaczynają wywierać nacisk na dostawcę, znów zmuszając go do używania produktów Microsoftu.

Aby nie kusiło Cię używać możliwości zależnych od FrontPage Extensions, możesz je zablokować: wybierając polecenie Tools | Page Options, klikając kartę Compatibility i usuwając zaznaczenie pola wyboru Enabled with Microsoft FrontPage Server Extensions. Niedostępne staną się wówczas następujące polecenia z menu Insert | Component:

- Hit Counter (licznik odwiedzin),#####

- Confirmation Field (pole potwierdzające)

- Include Page (osadzana strona),#####

- Scheduled Include Page (osadzana strona pojawiająca się w zadanym czasie)

- Categories (kategorie),######

- Search Form (formularz lokalnej wyszukiwarki)

- Additional Components (dodatkowe komponenty aktywne).

FrontPage umożliwia sprofilowanie witryny pod kątem konkretnego serwera WWW, w którym witryna będzie udostępniana. Chcąc skorzystać z tej możliwości, wybierz polecenie Tools | Page Options, kliknij kartę Compatibility i z listy Servers wybierz typ serwera. Jeśli wybierzesz na przykład pozycję Apache server, zablokowane zostaną funkcje ASP (Active Server Pages).

Dźwięki odtwarzane przy otwieraniu strony

Oglądanie strony można odwiedzającym umilić (albo uprzykrzyć) muzyczką odtwarzaną w tle. Jeśli chcesz wstawić plik dźwiękowy:

1. Wybierz polecenie File | Properties i kliknij kartę General.

2. W sekcji Background sound wpisz położenie pliku (albo wskaż plik za pomocą przycisku Browse).

3. Aby dźwięk był powtarzany określoną liczbę razy, usuń zaznaczenie pola Forever i wpisz liczbę w polu Loop.

Uwaga! Ponieważ przeglądarki Netscape'a nie obsługują microsoftowego sposobu odtwarzania dźwięków towarzyszących otwieraniu strony WWW, należy z tą metodą postępować ostrożnie. Opcja Background sound może być niedostępna, jeśli na karcie Compatibility (wyświetlanej poleceniem Tools | Page Options) na liście Browsers nie zostanie wybrana opcja Microsoft Internet Explorer only.

Zmiana schematu kolorów

1. Wybierz polecenie File | Properties.

2. Kliknij kartę Background.####

3. Wybierz kolory tła, tekstu, hiperłączy zwykłych, odwiedzonych i aktywnych.

Język strony - język witryny

We FrontPage'u można tworzyć witryny zawierające strony WWW o różnych ustawieniach językowych i trybach kodowania. W celu ustawienia języka strony WWW:

1. Kliknij stronę prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Page Properties.

2. Kliknij kartę Language.#####

3. Z listy Mark current document as wybierz Polish, a z listy Save the document as wybierz Central European.

Chcąc ustanowić domyślny język dla całej witryny:

1. Wybierz polecenie Tools | Web Settings.

2. Otwórz kartę Language.#####

3. Z listy Default page encoding wybierz pozycję Central European.

Publikowanie własnej witryny

Na koniec prosta procedura pozwalająca na publiczne zaprezentowanie przygotowanej w pocie czoła witryny:

1. Wybierz polecenie File | Publish Web.

2. Wpisz adres serwera.#####

3. Kliknij przycisk Publish. Jeśli publikujesz pierwszy raz, musisz podać nazwę użytkownika i hasło. Potem system będzie już te wartości pamiętał.

Jeśli cała operacja przebiegnie prawidłowo, pojawi się okno informujące, że publikowanie zostało zakończone i udostępnia hiperłącze do nowej strony. Miłego webowania.