Witryna w 10 minut

FrontPage 2000 - narzędzie do błyskawicznego tworzenia stron WWW, czyli formularze, animacje, liczniki odwiedzin, klikalne mapy i inne webowe patenty w kilku ruchach. Czy znasz najprostsze sposoby na różne efektowne elementy stron WWW? Animacje, dynamiczny HTML, animowane GIF-y, klikalne mapy? Można je (i wiele innych) tworzyć błyskawicznie za pomocą FrontPage'a 2000.


FrontPage 2000 - narzędzie do błyskawicznego tworzenia stron WWW, czyli formularze, animacje, liczniki odwiedzin, klikalne mapy i inne webowe patenty w kilku ruchach. Czy znasz najprostsze sposoby na różne efektowne elementy stron WWW? Animacje, dynamiczny HTML, animowane GIF-y, klikalne mapy? Można je (i wiele innych) tworzyć błyskawicznie za pomocą FrontPage'a 2000.

Pozostałe proponowane przez autora: edycja stron WWW, edycja witryn, HTML, DHTML, dynamiczny HTML, efekty specjalne, klikalna mapa, mapa serwisu (site map), licznik odwiedzin strony, edycja witryn, Java, rysunki, animowany GIF, przejścia stron, resampling rysunku, kadrowanie rysunku, wstawianie hiperłączy.

Pakiet Office 2000 zawiera bardzo ciekawe narzędzie, niezastąpione w sprawnym i błyskawicznym tworzeniu stron WWW. FrontPage 2000 uwalnia użytkownika od konieczności zgłębiania tajników tagów HTML-u, Javy, skryptów i przekonuje, że budowanie i aktualizowanie witryn może być miłą zabawą z myszą. FrontPage'a 2000 używam już od jakiegoś czasu, ale ciągle mnie dziwi, że do tworzenia stron WWW wystarcza poruszanie się po menu, klikanie, przeciąganie krawędzi obiektów i przeglądanie okien. Korzystając z FrontPage'a, można w ogóle zapomnieć HTML-u.

Kilka uściśleń

"Stroną WWW" nazywam jeden plik z rozszerzeniem.htm lub.html (proponuję trzymać się reguł FrontPage'a i pozostać przy pierwszym). Przez określenie "witryna" rozumiem to, co w anglojęzycznym FrontPage'u nosi nazwę "web", czyli zamknięty logicznie i tematycznie zbiór stron WWW, rezydujący najczęściej pod wspólnym (przynajmniej w najważniejszej części) adresem.

Zakładam, że masz zainstalowany i sprawny FrontPage 2000. Ponieważ jest to typowa aplikacja Windows, zakładam również, że umiesz go uruchamiać, zamykać i robić z nim wszystko, co dla typowego użytkownika komputerów jest codziennością.

FrontPage 2000 jest dostępny tylko w wersji angielskiej, dlatego nazwy menu i opcji nie zostały, niestety, spolszczone.

Tworzenie nowej witryny

Witrynę należy traktować jak projekt, w którym komponuje się poszczególne strony WWW, osadza dowolne pliki - graficzne, dźwiękowe, inne - które mają zostać udostępnione w Internecie. Zamknięcie pewnego zbioru plików ramami jednej witryny upraszcza obsługę takich operacji, jak publikowanie czy aktualizowanie plików w Internecie oraz pozwala oddzielić od siebie różne projekty, jeśli prowadzi się ich kilka.

W celu utworzenia nowej witryny:

1. Wybierz polecenie File | New | Web. Otworzy się okno New, zawierające kilka ikon reprezentujących wzorce witryn i kreatory.

#2. Kliknij ikonę##Jeśli chcesz...#
Empty WebUtworzyć szkielet pustej witryny.
One Page WebUtworzyć witrynę z jedną pustą stroną WWW.
Personal Web Utworzyć witrynę osobistą, w stylu "a to jest zdjęcie mojego psa Fafika"
Corporate Presence WebUruchomić kreator witryn firmowych (mnóstwo opcji i bardzo rozbudowane możliwości)
Customer Support WebZbudować witrynę przenaczoną do obsługi serwisowej firmy
Discussion Web WizardZbudować forum dyskusyjne oparte na formularzach i stronach WWW.
Project WebUtworzyć witrynę roboczą, przeznaczoną na zarządzanie projektami.
Import Web WizardUruchomić mechanizmy importowania głównej witryny z internetu (lub inne opcje importu)

3. Kliknij przycisk OK, a program utworzy nową witrynę, powołując do życia kopię FrontPage'a (niestety, trzeba się przyzwyczaić do konieczności zamykania poprzedniej kopii programu).

Tworzenie nowej strony

Kosmetyka tabel

Jeśli chcesz:

Scalić komórki:####

- zaznacz je i wybierz polecenie Table / Merge Cells

Rozdzielić scalone komórki:###

- zaznacz je i wybierz polecenie Table / Split Cells

Dorysować nowy podział na komórki:#

- wybierz polecenie Table / Draw Table i dorysuj krawędzie

Zmienić charakterystykę całej tabeli (na przykład dodać tło):

- kliknij prawym przyciskiem myszy dowolną komórkę i wybierz polecenie Table Properties (kliknij na przykład pole Use background picture i wskaż plik graficzny przyciskiem Browse)

Zmienić charakterystykę jednej komórki (na przykład zmienić jej kolor tła):

- kliknij prawym przyciskiem myszy dowolną komórkę i wybierz polecenie

Cell Properties (wybierz na przykład kolor niebieski z listy Color w sekcji Background)##

Wstawić nowy wiersz:###

- wybierz polecenie Table / Insert / Rows or Columns i w wyświetlonym oknie wybierz opcję Rows

Wstawić nową kolumnę:###

- wybierz polecenie Table / Insert / Rows or Columns i w wyświetlonym oknie wybierz opcję Columns

Wstawić podtabelę do jednej komórki tabeli:

- będąc w komórce, wybierz polecenie Table / Insert / Table (ciekawe, ile jeszcze tabel można zagnieżdżać w ten sposób?)

Budowa witryny zaczyna się prawie zawsze od utworzenia strony głównej (macierzystej, wywoławczej, domowej itd.). To z niej można się dostać do pozostałych dokumentów. Jeśli właśnie otworzyłeś lub utworzyłeś we FrontPageŐu nową witrynę, program zbuduje pustą stronę za Ciebie, nadając jej nazwę new_page_1.htm. Jeśli nie, czytaj dalej...

W celu utworzenia nowej strony:

1. Wybierz polecenie File | New | Page. Otworzy się okno New zawierające niezliczoną kolekcję "gotowców" nowych stron.

2. Klikaj ikony w oknie New i oglądaj ewentualnych kandydatów na nową stronę w polu podglądu. Jeśli otworzysz drugą kartę tego okna (Frames Pages), zobaczysz zbiór wzorców pozwalających na tworzenie stron z ramkami. Odradzam korzystanie z ramek; moim zdaniem, wprowadzają zamieszanie i narzucają specyficzny styl projektowania witryny. Jeśli jednak je lubisz, przejdź do punktu 6.

3. Jak się zdecydujesz, kliknij przycisk OK, aby utworzyć nową stronę.

Definiujemy układ strony za pomocą tabeli

To proste. Chcesz, żeby strona WWW była podzielona na dwie kolumny tekstu, część nagłówkową z dużym tytułem albo logo i stopkę z przyciskami nawigacyjnymi? Utwórz pustą stronę i umieść na niej tabelę o odpowiednim kształcie. Jeśli korzystałeś z tabel w Wordzie, poczujesz się jak w domu. Krawędzie tabel nie muszą być przecież widoczne.