Wizerunek firmy coraz bardziej zależny od aktywności pracowników w sieci

Aktywność pracowników w serwisach społecznościowych staje się coraz większym zagrożeniem dla wizerunku firm - twierdzi w badaniach firma doradcza Deloitte.

Pokazują one także, że co prawda istnieje świadomość tego problemu, to jednak wciąż pracodawcy nie podejmują odpowiednich działań mających zminimalizować ryzyko z nim związane. Zdaniem ekspertów Deloitte lekarstwem na ten stan rzeczy jest ustanowienie jasnych i precyzyjnych kodeksów etyki oraz zbiorów norm w firmach, które będą skutecznie chronić ich reputację, a więc także wartość na rynku.

Badanie przeprowadzone przez Deloitte pt. "$Sieci społecznościowe a ryzyko reputacyjne w miejscu pracy 2009%" potwierdza istnienie świadomości tego problemu. Wynika z niego, że aż 60% pracodawców uważa, że ma prawo wiedzieć, jak pracownicy piszą o sobie i o firmie w sieci. Tymczasem 53% pracowników twierdzi, że ich szefów nie powinno to interesować, a 33% pracujących nawet nie przyszłoby do głowy zastanawiać się, co myśli szef na ten temat.

Więcej na stronie MSPStandard.pl.


Zobacz również