Wizja po akcesji

Jak wynika z prognoz analityków banku inwestycyjnego Morgan Stanley, rozszerzenie Unii Europejskiej będzie miało większe skutki dla wspólnej polityki wszystkich 25 państw, niż dla ich gospodarki.

Według analityków Morgan Stanley, przyjęcie 10 nowych państw do UE powiększy łączny PKB Piętnastki o 1%. Zwiększy jednocześnie presję na rzecz zreformowania gospodarki i rynku pracy.

Rozszerzenie będzie miało większy wpływ na nowoprzyjęte państwa, niż na obecną Piętnastkę. Analitycy Morgan Stanley spodziewają się w latach 2004 - 2005 dalszego wzrostu wydajności pracy w nowoprzyjętych do Unii krajach a także zwiększenia wysokości inwestycji bezpośrednich w tych państwach. Prawdopodobne ale nie zagwarantowane jest wyrównywanie dochodów ludności między dotychczasową średnią państw Piętnastki a dziesiątką nowoprzyjętych krajów. Podniesienie poziomu zarobków w nowej dziesiątce będzie zależało głównie od zdolności do wykorzystania unijnych funduszy, zachowania konkurencyjnego kursu wymiany walut i dobrego stanu finansów publicznych.

Dla Polski, Czech, Węgier i Słowacji na lata 2004 - 2010 przewidywany jest średni wzrost PKB w wysokości 4,2%. Głównym problemem państw przystępujących do Unii jest wysoki deficyt budżetowy, do którego dojdzie konieczność opłacania składek unijnych oraz współfinansowania unijnych projektów. Podatki w nowoprzyjętych państwach będą prawdopodobnie nadal malały, ponieważ kraje te konkurują ze sobą pod względem stawki podatku CIT, z kolei presja polityczna skłania rządy do obniżania podatku PIT.


Zobacz również