Wizowa loteria

Większość Polaków uważa, że należy zachować wizy dla naszych wschodnich sąsiadów, choć sami pragnęliby jeździć do USA bez wizy.

Jak wynika z badań TNS OBOP, zdaniem 57% Polaków nasz kraj powinien zachować wizy dla wschodnich sąsiadów. 31% ankietowanych uważa, że wizy te powinny zostać zniesione, zaś 12% nie ma na ten temat zdania.

Zwolennikami zniesienia wiz dla podróżników zza wschodniej granicy są głównie mieszkańcy dużych miast, uczniowie, studenci i osoby o poglądach prawicowych.

Spośród osób, które opowiadają się za utrzymaniem wiz dla sąsiadów ze wschodu aż 43% jest za zniesieniem wiz dla Polaków do USA. 28% ankietowanych pragnie zniesienia zarówno wiz dla Polaków do Ameryki, jak dla obywateli państw dawnego ZSRR do Polski. 10% uważa, że powinny zostać zachowane wizy dla naszych rodaków wybierających się za ocean i dla wschodnich sąsiadów pragnących wjechać do naszego kraju.

Sprawa amerykańskich wiz jest ważna dla całego kraju – uważa tak aż 80% ankietowanych, a dla 39% stanowi to problem dotyczący ich samych lub ich rodzin.


Zobacz również