Wizualna wyszukiwarka Idée Espion

Espion firmy Idée to wyszukiwarka plików graficznych, która może stanowić dodatkową funkcję w innej aplikacji albo pełnić rolę pomocniczej wyszukiwarki sieciowej.

Firma Idée zapowiedziała na koniec października bieżącego roku premierę beta wersji wizualnej wyszukiwarki Espion, aplikacji będącej w stanie wyszukiwać, analizować, indeksować i pobierać pliki graficzne z różnych źródeł. Espion będzie dostępny jako dodatek do Cumulusa 5, programu do zarządzania plikami medialnymi firmy Canto Software. 'Espion to wszechstronne narzędzie służące do lokalizowania obrazów w bazach danych, katalogach, pulpicie, w sieci czy po prostu na twardym dysku', twierdzi CEO Idée, Leila Boujnane. Espion porównuje oryginalny obrazek z innymi, odnajduje jego kopie i zmienione wersje oraz wyświetla pary znalezionych plików i listę różnic pomiędzy oryginałem, a 'badanym' dokumentem.

Zdaniem szefa technologicznego Idée, Paula Bloore'a, 'Espion pracuje z wszystkimi rodzajami obrazów, grafik, rysunków i ilustracji- sprawdza ich kolor, kształt, teksturę, główne obiekty i inne punkty porównawcze'. Pozwala to na przeszukiwanie wizualne, a nie oparte na tekstowych adnotacjach, a użytkownicy mogą korzystać także z narzędzi do rysowania i szkicować typ poszukiwanego obrazka. Espion korzysta potem z rysunku w poszukiwaniu plików graficznych o podobnych cechach. Idée pracuje też nad podobnymi aplikacjami do wyszukiwania plików audio i wideo, które mają pojawić się w przyszłym roku. 'Będzie można ich używać do przeszukiwania filmów wideo na podstawie zmian w scenach kluczowych lub porównywania określonych sekwencji obrazów', twierdzi Leila Boujnane.

http://www.canto.com


Zobacz również