Własna płyta CD z aktualizacjami do SUSE Linux

Również system linuksowy jest bezpieczny tylko wówczas, gdy jest regularnie aktualizowany. W tej części opiszemy, jak w wygodny sposób pobrać wszystkie istotne poprawki i zainstalować je za pomocą własnej płyty CD lub pamięci USB.


Również system linuksowy jest bezpieczny tylko wówczas, gdy jest regularnie aktualizowany. W tej części opiszemy, jak w wygodny sposób pobrać wszystkie istotne poprawki i zainstalować je za pomocą własnej płyty CD lub pamięci USB.

Własna płyta CD z aktualizacjami do SUSE Linux

Łatwo i wygodnie - YaST Online Update działa podobnie jak Windows Update i oferuje aktualizację tylko zainstalowanych pakietów.

Mechanizm YaST Online Update (You) w SUSE Linux daje komfortową możliwość aktualizacji automatycznej lub po naciśnięciu jednego przycisku. YaST łączy się z serwerem, pobiera listę aktualizacji i porównuje ją z systemem. Następnie proponuje użytkownikowi pobranie zmienionych pakietów, zaś ten musi jedynie zdecydować, które z nich rzeczywiście mają być pobrane.

Takie rozwiązanie może być jednak niepożądane z dwóch powodów. Po pierwsze, w przypadku wielu systemów pobieranie aktualizacji oddzielnie dla każdego z nich nie miałoby sensu. Po drugie, nie można wykluczyć, że do dyspozycji jest akurat tylko łącze o niewielkiej przepustowości. Pobieranie setek megabajtów plików trwałoby zdecydowanie za długo.

Zamiast więc posłużyć się You, możesz ręcznie pobrać wszystkie aktualizacje, by następnie zainstalować je na wszystkich komputerach z płyty CD, DVD, wymiennej pamięci USB lub przez Sieć.

Podstawowe wymagania

Własna płyta CD z aktualizacjami do SUSE Linux

Skróty oznaczeń architektury

Jeżeli chcesz użyć płyty CD, wymiennej pamięci USB lub dysku sieciowego jako źródła instalacji, musisz zapisać odpowiednie pliki na medium w określonej strukturze folderów. YaST w pierwszej kolejności oczekuje informacji o architekturze. Najważniejsze oznaczenia architektury dla procesorów Intel i AMD to i386, ia64 oraz x86_64.

Pod folderem, w którym znajdują się informacje o architekturze, znajduje się folder o nazwie update, pod nim z kolei folder z informacją o wersji - na przykład 9.2. Folder aktualizacji do SUSE Linux 9.2 dla procesora Intel Pentium 4 nosi więc nazwę i386/update/9.2.

Możliwości wykorzystania pakietów You

Własna płyta CD z aktualizacjami do SUSE Linux

Aktualizacja - ręczny wybór uaktualnień nowo dołączonych pakietów.

Pierwsza możliwość polega na tym, że pakiety pobrane przez YaST Online Update wykorzystujesz również w innych instalacjach. You zapisuje wszystkie pobrane pakiety w folderze /var/lib/YaST2/you/mnt/i386/update/<wersja>. W naszym przypadku jest to więc /var/lib/YaST2/you/mnt/i386/update/9.2.

Musisz pamiętać, że nie wolno dopuścić do automatycznego usunięcia pakietów po instalacji. Dlatego musisz odznaczyć opcję Usuń pakiety źródłowe po instalacji.

Pobieranie pakietów z serwera FTP

You pobiera tylko aktualizacje do rzeczywiście zainstalowanych pakietów. Wariant z You ma więc sens tylko wówczas, gdy na wszystkich maszynach jest zainstalowana identyczna wersja SUSE. Możesz jednak również pobrać wszystkie pakiety. Do tego będzie potrzebny specjalny folder, w którym założysz potrzebną strukturę folderów, na przykład:

mkdir -p /tmp/updateroot/i386/update/9.2

Teraz za pomocą klienta FTP połącz się z mirrorem SUSE i przejdź do odpowiedniego folderu lustrzanego. Na serwerzehttp://ftp.leo.org jest to na przykład /mirrors/ftp.suse.com/suse. Aktualizacje znajdziesz w podfolderze i386/update/9.2. Skopiuj wszystkie foldery poprawek, łącznie ze scripts i misc, do lokalnego folderu w systemie /tmp/updateroot/i386/update/9.2/ w taki sposób, by zachować strukturę folderów.

Własna płyta CD z aktualizacjami do SUSE Linux

Ważne - po instalacji poprawek nie wolno usuwać pakietów.

Teraz utwórz lokalny podfolder deltas. Pobierz z serwera FTP do tego folderu wszystkie pliki o zakończeniu nazwy *.i586.delta.rpm. Jeżeli komputer posiada procesor 64-bitowy, pobierz zamiast tego pliki *.x86_64.delta.rpm.

Na koniec kolej na właściwe pliki RPM. W ramach folderu 9.2 załóż lokalny folder o nazwie rpm, a na serwerze FTP przejdź do folderu o takiej samej nazwie. Znajdziesz tam cztery podfoldery i586, noarch, src i x86_64.

1. Skopiuj na dysk lokalny folder noarch.

2. Folder src pobierz tylko wtedy, gdy chcesz mieć pakiety źródłowe. Przygotuj się jednak na pobieranie naprawdę bardzo wielu plików.

3. W folderze i586 znajdują się normalne pakiety, zaś w x86_64 - skompilowane wersje dla architektury 64-bitowej. W normalnym przypadku potrzebujesz tylko jeden z tych folderów.

Podczas kopiowania folderu i586 należy pamiętać, by skopiować tylko pliki o masce nazwy *.i586.patch.rpm, o ile masz dostęp do oryginalnej płyty CD SUSE. Rzecz w tym, że pliki patch zawierają tylko różnice w stosunku do oryginału. W przeciwnym razie potrzebujesz plików o masce nazwy *.i586.rpm.

Własna płyta CD z aktualizacjami do SUSE Linux

Wybór - z folderu deltas potrzebujesz tylko pliki o zakończeniu nazwy *.i586.delta.rpm.

Przyczyna: na serwerze aktualizacji wszystkie pakiety są złożone raz jako oryginalne pliki nazwa_pakietu_łącznie_z_wersją_i586.rpm i raz jako odsyłacz nazwa_pakietu.rpm do wersji oryginalnej. Jeżeli nie zastosujesz tego rozróżnienia, każdy plik zostanie pobrany podwójnie.

W każdym przypadku potrzebne są kompletne pakiety jądra. Zależnie od systemu będą to kernel-default*, kernel-bigsmp* lub kernel-smp*. Do wszystkich systemów potrzebny jest kernel-syms*, zaś kod źródłowy znajdziesz w kernel-source*. Dodatkowo, przydatne są pakiety z zakończeniem nazwy *.info, gdyż zawierają one opisy każdego pakietu poprawek.

Pobieranie poprawek za pomocą rsync

Wygodniej i łatwiej pobierzesz poprawki za pomocą narzędzia rsync. Domyślnie rsync nie jest instalowany w systemie SUSE Linux, w pierwszej kolejności należy więc zainstalować narzędzie za pomocą YaST.

Po instalacji rsync możesz za pomocą komendy wydanej w wierszu poleceń automatycznie pobrać wszystkie poprawki z serwera FTP, który również obsługuje rsync. Zaleta tej metody polega na tym, że kolejne wywołania tej samej sekwencji poleceń powodują pobranie jedynie nowych lub zmienionych plików. Zadanie programu cron może na przykład uruchamiać codziennie rano skrypt powłoki, który pobierze najnowsze poprawki.

Własna płyta CD z aktualizacjami do SUSE Linux

Dodatek - rsync to użyteczne narzędzie, nie tylko do pobierania poprawek. Nadaje się również na przykład do wykonywania kopii zapasowych.

Serwer z obsługą rsync to na przykład ftp.leo.org. Skorzystanie z tego typu serwera pozwala pobrać określone pliki, a inne pominąć. Dla przykładu, potrzebujemy wszystkie pliki oprócz tych w folderze o nazwie src (--exclude src/), tych dla architektury 64-bitowej (--exclude x86_64/ i --exclude *.x86_ 64.delta.rpm) i oprócz pełnych pakietów (--exclude *.i586.rpm). Ponieważ ostatnie polecenie wyklucza pliki jądra, trzy polecenia include dbają o to, by pliki te jednak zostały pobrane (Listing 1).

Zapisywanie poprawek na nośnikach wymiennych

Teraz już wystarczy skopiować wszystkie foldery poniżej updateroot na wymienny nośnik USB lub na płytę CD. To ostanie szybko wykonasz za pomocą dwóch poleceń. Poleceniem:

mkisofs -v -r -J -V "SuSE Update CD" -o /tmp/image.img /tmp/updateroot/

utworzysz obraz ISO płyty, zaś poleceniem:

cdrecord -v -eject dev=/dev/hdc driveropts=burnproof /tmp/image.img

zapiszesz obraz na płycie. Musisz tylko zastąpić /dev/ds oznaczeniem swojej nagrywarki.

Instalacja poprawek z nośników wymiennych

Własna płyta CD z aktualizacjami do SUSE Linux

Instalacja poprawek - teraz zamiast serwera wybierz po prostu folder, w którym znajdują się wszystkie poprawki.

Aby zainstalować poprawki w systemie, włóż nośnik do komputera, zamontuj go i uruchom YaST. Wybierz tam Online-Update i jako źródło instalacji podaj Ścieżka zdefiniowana przez użytkownika. Pod ścieżką wpisz punkt, w jakim zamontowałeś nośnik. W przypadku instalacji z płyty CD możesz po prostu wybrać Patch CD-Update - wówczas napęd CD-ROM jest już automatycznie wybrany jako źródło instalacji.

Własna płyta CD z aktualizacjami do SUSE Linux

Nagrywanie płyt - K3b to wygodny interfejs graficzny dla programu cdrecord.

Teraz wybierz pakiety do aktualizacji, a YaST wykona resztę. Jeżeli chcesz wykonać centralną aktualizację wielu stacji w sieci, wybierz jedną z nich jako serwer aktualizacji, który za pomocą rsync i zadania programu cron regularnie udostępni wszystkie najnowsze poprawki w ścieżce udostępnionej za pomocą protokołu SMB.

Na wszystkich pozostałych stacjach skonfiguruj za pomocą YaST automatyczną aktualizację, podając jako źródło instalacji udostępniony folder na serwerze.

Listing 1

rsync -rltuzv --stats --progress --delete --delete-excluded --include "kernel-default*.i586.rpm" --include "kernel-source*.i586.rpm" --include "kernel-syms*.i586.rpm" --exclude "*.i586.rpm" --exclude "src/" --exclude "x86_64/" --exclude "*.x86_64.delta.rpm" ftp.leo.org::suse/i386/update/9.2 /tmp/updateroot/i386/update/