Włochy pod kreską

Deficyt budżetowy Włoch w 2003 i 2004 roku wyniósł 3,1% produktu krajowego brutto. Oznacza to, że została przekroczona norma narzucona przez strefę euro.

W strefie euro obowiązującym progiem deficytu budżetowego jest 3% PKB. Jednak Francja, Niemcy, a teraz również Włochy, przekraczają ten próg. Komisja Europejska ma na początku przyszłego miesiąca podjąć decyzję o wszczęciu procedury przeciwko Włochom.

Włoskie media podkreślają, że deficyt obliczony przez Eurostat jest wyższy od wcześniejszych danych z Italii, z których wynika, że nie został przekroczony próg 3%.


Zobacz również