Włoska zależność

Włochy stają się coraz bardziej zależne od zagranicznych źródeł energii, jednak rośnie wykorzystanie źródeł odnawialnych - wynika z analizy Eurispes.

W bilansie energetycznym Włoch w latach 1995 - 2001 wykorzystanie źródeł odnawialnych w produkcji energii wzrosło o 25%, choć nadal pozostaje znacznie poniżej potencjalnych możliwości.

Zależność Italii od zewnętrznych źródeł energii pozostaje jednak wciąż bardzo wysoka. Włochy importują 99% potrzebnego węgla, niecałe 50% ropy naftowej (średnia zależność od źródeł zewnętrznych wynosi na świecie 38%) i 45% gazu ziemnego.

Jak wynika z opracowania Eurispes, Włosi zbyt mało inwestują w badania i rozwój sektora energetycznego - zaledwie 1% Produktu Krajowego Brutto.

We Włoszech można również mówić o kryzysie rynku energii słonecznej, podczas gdy w innych państwach europejskich, ten sposób wytwarzania energii jest intensywnie rozwijany.


Zobacz również