Włoskie bogate biedactwa

Jak wynika z najnowszego badania instytutu ISEA, aż 70% włoskich rodzin uważa, że nie stać ich na przyzwoite życie. Tymczasem według kryteriów obiektywnych ubóstwo we Włoszech dotyczy tylko 6,8% rodzin.

W badaniu "subiektywnego ubóstwa" wiele zależy od oczekiwań życiowych ankietowanych rodzin - od ich przyzwyczajeń zakupowych, dążenia do określonych standardów życiowych, od środowiska w którym żyją. Nie zaskakuje więc fakt, że średni przychód uznawany za niezbędny do "przyzwoitego życia" jest dość wysoki - wynosi ok. 2600 euro na rodzinę i 1250 euro na osobę samotną.

Ubóstwo subiektywne należy odróżnić od ubóstwa relatywnego, które można zmierzyć. Według Istat, ubóstwo relatywne oznacza przychód na osobę poniżej 522 euro i dotyczy ono 10% włoskich rodzin. Natomiast ubóstwo bezwzględne dotyka 6,8% rodzin we Włoszech.

Ubóstwo subiektywne rośnie stale od 2000 roku, a w ostatnim roku zwiększyło się aż o 20%. W ciągu ostatnich dwóch lat wyraźnie wzrósł odsetek rodzin, które deklarują, że mają problem z kupowaniem podstawowych produktów. Włosi coraz częściej narzekają też na wzrost cen towarzyszący wejściu do strefy euro i niedostateczny wzrost płac.

W badaniu uczestniczyły 24 tysiące rodzin.


Zobacz również