Wojna z piractwem

W ciągu ostatnich miesięcy w całym kraju nasilono walkę z piractwem komputerowym. Tylko podczas listopadowych akcji policja wykryła kilka tysięcy płyt CD z nielegalnym oprogramowaniem.

W wyniku działań policji z pomocą jednej z agencji detektywistycznych w listopadzie 1999 r. skontrolowano 14 sklepów. Zabezpieczono w celach dowodowych ok. 30 komputerów z nielegalnie zainstalowanym oprogramowaniem, 2868 płyt CD-R z nielegalnie powielonymi programami oraz 7 nagrywarek. Wiele akcji policyjnych przeprowadzono także na giełdach komputerowych i targowiskach w Warszawie, Łodzi, Wrocławiu itp. W ich wyniku zatrzymano kilkanaście osób i zabezpieczono kilka tysięcy płyt.

29 listopada funkcjonariusze Wydziału PG KWP w Gdańsku zatrzymali obywatela Rosji, który przemycił na teren Polski ponad 30 tys. płyt CD-ROM z nielegalnym oprogramowaniem komputerowym, grami i muzyką. Wobec zatrzymanego Prokuratura Rejonowa w Gdańsku zastosowała środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na trzy miesiące - ten fakt stanowi precedens w skali kraju.

Policja w najbliższych miesiącach, na podstawie zgromadzonych do tej pory informacji (w tym uzyskanych z Linii Antypirackiej), zamierza skontrolować kolejne firmy wykorzystujące nie licencjonowane programy, a także sklepy komputerowe i bazary. Te wzmożone działania w celu ochrony praw autorskich potrwają co najmniej do końca roku, a ich rezultaty zadecydują o planach i działaniach policyji w kolejnych latach.