Wojna ze spamem

Ustawa przyjęta przez amerykańską Izbę Reprezentantów wprowadza prawne możliwości walki ze spamem.

Amerykańska Izba Reprezentantów przyjęła ustawę regulującą zasady wysyłania niezamówionych wiadomości o charakterze komercyjnym (spamu). Zgodnie z ustawą takie przesyłki muszą mieć wyraźnie zaznaczony adres zwrotny, a wysyłanie kolejnych informacji do użytkownika, który poprosił o wykreślenie z listy dystrybucyjnej, stało się niezgodne z prawem. Dostawcy usług internetowych, którzy również czasami czerpią zyski z zezwolenia na wysyłanie spamu do swoich klientów, zostali zobligowani do blokowania takich praktyk na każdą prośbę użytkownika. Przewidziana kara za naruszenie przepisów ustawy wynosi 500 USD za każdą wysłaną przez spamera wiadomość. Za ustawą głosowało 427 osób, tylko jedna była przeciw.

Heather Wilson, która brała udział w przygotowywaniu ustawy, twierdzi, że wprowadzenie tego prawa to krok w kierunku umożliwienia użytkownikom komputerów walki z zalewem denerwujących, a często również obraźliwych informacji, takich jak linki do stron zawierających materiały pornograficzne. Za wprowadzeniem ustawy opowiadali się również amerykańscy dostawcy usług internetowych, według których masowy zalew spamem jest jedną z częstych przyczyn awarii internetowych serwerów.


Zobacz również