Wojny robotów - to tylko kwestia czasu

Czy wobec tego bezzałogowe statki powietrzne mogą być skutecznym narzędziem walki?

Niezależnie od realizowanych funkcji rozpoznawczych, rozwój bezzałogowych statków powietrznych stwarza nowe możliwości ich bojowego wykorzystania. O ich przydatności decyduje przede wszystkim brak obsługi oraz niższe w porównaniu z samolotami koszty produkcji i eksploatacji. Fizyczna wytrzymałość organizmu ludzkiego w wielu momentach czyni bezzasadnym rozwój niektórych technicznych możliwości samolotów (np. organizm pilota w trakcie lotu z trudem wytrzymuje przeciążenia przekraczające 10 g). W konsekwencji, ze względu na ograniczone możliwości manewrowe, w niektórych przypadkach samoloty załogowe mogą być łatwiejszym celem dla środków obrony przeciwlotniczej.

Budżet Ministerstwa Obrony Narodowej RP

W 2005 rok wydatki budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej wyniosą 17 192 250,0 tys. zł. W tej kwocie, wydatki planowane na modernizację techniczną Sił Zbrojnych RP wyniosą 3 484 208,0 tys. zł, co stanowi około 20,3% budżetu MON. Na finansowanie prac badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych planuje się wydatkowanie środków finansowych w kwocie 180 491,91 tys. zł., co stanowi około 1,05% budżetu MON.

Nie są to jedyne środki przeznaczane na finansowanie badań związanych z obronnością kraju. Dodatkowymi źródłami finansowania tej dziedziny nauki są środki pochodzące z Ministerstwa Nauki i Informatyzacji (byłego Komitetu Badań Naukowych) na dofinansowanie projektów celowych, środki przeznaczane przez wojskowe jednostki badawczo-rozwojowe na zadania związane z działalnością statutową, a także środki własne przedsiębiorstw przemysłowego potencjału obronnego uczestniczących w interesujących je projektach badawczych.

Polska coraz aktywniej włącza się w realizację międzynarodowych programów zbrojeniowych, tworzonych i finansowanych wspólnie z innymi krajami w ramach NATO i Unii Europejskiej, czego przykładem jest przyszłościowy system obserwacji celów naziemnych z powietrza AGS (Alliance Ground Surveillance).

W jakich kierunkach nastąpi więc rozwój tego typu urządzeń?

Przewiduje się dynamiczny rozwój UAV w wersji bojowej i wielozadaniowej. Ich możliwości mogą znacznie wzrosnąć, jeśli dodatkowo uda się osiągnąć i wykorzystać:

- sterowanie z wykorzystaniem systemu globalnej nawigacji satelitarnej;

- mobilność zestawów - możliwość transportu lotniczego przy zaangażowaniu jednego samolotu;

- zmniejszenie wykrywalności we wszystkich zakresach;

- zastosowanie nowych źródeł energii (np. energii słonecznej)

- znaczną miniaturyzację, wynikającą z zastosowań nowych produktów w dziedzinie nanotechnologii.

Wojny robotów - to tylko kwestia czasu

Global Hawk

A co z wojskami naziemnymi i marynarką?

Do grupy robotów bojowych zaliczają się m.in. RQ-5 Hunter, stosowany w wojskach lądowych oraz RQ-2 Pioneer wspomagający działania marynarki wojennej i piechoty morskiej. Są to aparaty o niewielkich gabarytach, napędzane silnikami elektrycznymi lub spalinowymi, startujące 'z ręki' operatora lub z wykorzystaniem przyspieszacza startowego. Sterowanie lotem odbywa się przy użyciu radiolinii, która może być jednocześnie wykorzystana do przekazywania obrazu do naziemnych stanowisk kierowania w czasie rzeczywistym. Ich wyposażenie może obejmować różnego typu kamery TV i termowizyjne do prowadzenia rozpoznania zarówno w dzień, jak i w nocy, odbiornik globalnej nawigacji satelitarnej do precyzyjnego dowiązywania wykrytych obiektów, a także aparaturę do wykrywania i zakłócania pracujących środków łączności i stacji radiolokacyjnych.

Oddzielną grupą robotów mających perspektywę szerokiego zastosowania w działaniach o charakterze militarnym są bezzałogowe pojazdy podwodne (Unmanned Underwater Vehicle - UUV). Potrzeba posiadania tego rodzaju robotów, w celu przeciwdziałania atakom terrorystycznym na terytoriach portów, jest jednym z zadań priorytetowych współczesnych sił zbrojnych na całym świecie. Prace nad UUV nie są tak daleko zaawansowane, jak w przypadku wyżej opisanych robotów, jednak należy sądzić, że we współdziałaniu z systemem min ze sztuczną inteligencją, będzie to jeden z zasadniczych elementów przyszłych systemów ochrony portów.