Wojskowe Wi-Fi

Dowództwo armii Stanów Zjednoczonych (U.S. Joint Forces Command) testuje sieci Wi-Fi, pod względem ich przydatności do zastosowań militarnych i bezpieczeństwa przesyłanych informacji. Wyniki przeprowadzanych badań mogą być cenne dla wszystkich użytkowników sieci bezprzewodowych.

Jak twierdzą inżynierowie z USJFC, najlepszym sposobem na zminimalizowanie ryzyka włamania się do systemów Wi-Fi niepowołanych osób jest używanie rozwiązań technologicznych różnych dostawców.

W swojej własnej sieci USJFC posiada punkty dostępowe Cisco Aironet 1200. Urządzenia końcowe (klienckie) są zaś dostarczane przez takie spółki jak Dell, Acer czy Vocera. W celu zapewnienia bezpiecznego szyfrowania danych używane jest rozwiązanie AirFortress (Fortress Technologies), zawierające implementację algorytmu kodującego dane AES (Advanced Encryption Standard) - warstwa 2.

Procesy autoryzowania użytkowników przeprowadzane są za pomocą urządzenia Bluesocket (Bluesocket Inc.), próby włamywania się do sieci wykrywa natomiast system AirDefense (AirDefense Inc.). Całością zarządza platforma AirWave Management Platform, która oprócz możliwości płynnej zmiany konfiguracji całej sieci udostępnia również dane na temat chwilowego wykorzystania widma radiowego.

W laboratoryjnych testach sieci Wi-Fi bierze udział 400 użytkowników (w przyszłości 700).