Worms 3D Service Patch 2

Wydawca gry Worms 3D - Team 17 - opublikował pokaźną łatę, aktualizująca grę do wersji 1073.

Plik "waży" nieco ponad 55 MB i wprowadza szereg poprawek i usprawnień, przede wszystkim do trybu wieloosobowego gry. Patch przeznaczony jest wyłącznie do europejskiego wydania.

Łata poprawia m.in. stabilność gry i szybkość połączenia z GameSpy. Patch zdecydowanie zwiększa też zakres funkcjonalności dla aplikacji GameSpy Arcade oraz poprawia synchronizację europejskiej wersji gry z amerykańską. Patch wprowadza również szereg mniejszych poprawek i usprawnień do rozgrywki. Plik można pobrać z naszego serwera FTP.

Plik do pobrania:

http://www.gamestar.pl/ftp/program.asp?id=1788&sys=gry

Demo gry:

http://www.gamestar.pl/ftp/program.asp?id=1644&sys=gry