Wózek inwalidzki sterowany myślą

Japońscy naukowcy poczynili dalsze postępy w rozwoju interfejsu BMI, czyli systemu sterowania urządzeniem elektronicznym bezpośrednio za pomocą myśli. Tym razem udało im się stworzyć mechanizm kontroli wózka inwalidzkiego.

Polecamy:

Robot sterowany myślami

W marcu br. koncern Honda Motor do spółki z instytutem Advanced Telecommunications Research oraz firmą Shimadzu zaprezentowały własną wersję systemu BMI, umożliwiającego sterowanie za pośrednictwem myśli poczynaniami robota.

System powstał w ośrodku naukowo-badawczym BSI-Toyota Collaboration Center, założonym w 2007 r. dzięki współpracy japońskiego instytutu RIKEN, koncernu motoryzacyjnego Toyota oraz Genesis Research Institute. Przetwarza sygnały odbierane z ludzkiego mózgu, interpretując je jako komendy ruchu do przodu bądź skrętu w lewo lub w prawo. Opóźnienia w przekształcaniu myśli na rozkazy są niezmiernie krótkie, wynoszą bowiem 1/1000 sekundy.

Do pomiaru aktywności mózgu wykorzystywany jest elektroencefalograf - dane zbierane są z pięciu czujników rozmieszczonych nad obszarami mózgu, odpowiadających za funkcje motoryczne. Interpretacja sygnałów odbywa się w dołączonym do wózka laptopie. Aby wózek zatrzymał się w miejscu, kierujący nim nadyma policzek (znajduje się tam kolejny czujnik).

System może dostosować się do indywidualnych wzorów myślenia użytkownika, by poprawić dokładność pomiaru - zdaniem naukowców może ona sięgać 95 procent. Trzygodzinny, codzienny trening z systemem przez siedem dni wystarczy, aby go dostroić.

Trwają już prace nad przeniesieniem technologii poza laboratoria badawcze. Podstawowe zastosowania systemu są oczywiste - medycyna i opieka zdrowotna. Naukowcy są jednak przekonani, że możliwości interfejsu BMI uda im się rozszerzyć m.in. o zdolność interpretacji fal mózgowych właściwych różnym stanom emocjonalnym.