Wpływowa branża

Według badania Economic Impact Study przeprowadzonego przez IDC na zamówienie Microsoftu, branża informatyczna jest główną siłą napędową w krajach europejskich, Bliskiego Wschodu i Afryce (EMEA).

Działalność związana z branżą informatyczną w 19 krajach zapewnia około 9 milionów miejsc pracy, z czego 36% daje Microsoft i sieć jego partnerów. Sektor informatyczny wniósł też ponad 200 milionów USD wpływu do budżetu z tytułu podatków. Szacuje się, że w ciągu kolejnych czterech lat sektor IT w EMEA stworzy 2 miliony nowych miejsc pracy oraz przyniesie dodatkowe 160 miliardów USD przychodów budżetowych.

Trzecia edycja Economic Impact Study objęła Austrię, Czechy, Danię, Estonię, Francję, Niemcy, Węgry, Irlandię, Izrael, Włochy, Litwę, Holandię, Polskę, Portugalię, Rosję, Południową Afrykę, Hiszpanię, Turcję oraz Wielką Brytanię.

Według IDC, około 9 milionów ludzi w tych krajach jest zatrudnionych w ponad 356 000 firm zajmujących się sprzedażą, produkcją lub dystrybucją sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz związanymi z tym usługami. W liczbie tej autorzy uwzględnili również specjalistów IT w przedsiębiorstwach innych sektorów. Ponad połowa przychodu z tytułu podatków z sektora IT w badanych krajach pochodzi z produkcji oprogramowania.

Zatrudnienie związane z działalnością wokół produktów Microsoft sięga od ok. 36 tys. na Węgrzech i w Turcji, do ponad pół miliona w Wielkiej Brytanii i Niemczech. W 2004 roku działalność związana z produktami Microsoft dawała ponad jedną trzecią zatrudnienia i przychodów podatkowych z IT w badanych krajach.


Zobacz również