Wrota do dyskusji

Polscy użytkownicy Usenetu w celu wymiany pytań i doświadczeń mogą korzystać z nowej wersji Internetowego Forum Dyskusyjnego.

Pod adresem www.newsgate.pl/archiwum.shtml uruchomiono nową wersję Internetowego Forum Dyskusyjnego, pełniącego funkcje rozbudowanego systemu służącego do prowadzenia dyskusji przez WWW, grupy dyskusyjne i pocztę elektroniczną. Forum pełni też rolę archiwum polskich grup dyskusyjnych Usenet.

Do nowości można przede wszystkim zaliczyć zmianę organizacji archiwum, które obecnie podzielone jest na grupy, miesiące, wątki i artykuły. Taka organizacja umożliwia wygodne poruszanie się pomiędzy wątkami oraz pozwala na łatwiejsze śledzenie ostatnio poruszanych tematów w wybranej grupie dyskusyjnej.

Dzięki zastosowaniu nowych rozwiązań sprzętowo-programistycznych, dostęp do archiwum realizowany jest szybciej niż w przypadku jego wcześniej udostępnianej wersji. Wszyscy użytkownicy Internetowego Forum Dyskusyjnego mogą z niego nieograniczenie korzystać bez wnoszenia opłat.

Więcej informacji: www.newsgate.pl


Zobacz również