Wrzesień miesiącem pogorszenia

Kondycja gospodarki USA oraz Eurolandu pogorszyła się we wrześniu br. W przypadku niektórych wskaźników gospodarczych był to kolejny miesiąc spadku wartości.

Wynika tak z indeksów odzwierciedlających perspektywy kształtowania się koniunktury gospodarczej, opublikowanych właśnie przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

Sierpniowy indeks w USA spadł drugi miesiąc z rzędu o 0,5 punktu do 118,3 punktu, zaś w Eurolandzie spadek objął już trzeci kolejny miesiąc (we wrześniu o 0,3 punktu, do 113,1 punktów).

Największy spadek wartości indeksu dotyczył Niemczech i Francji; w całej grupie G7 wskaźnik wzrósł jedynie w Japonii. W całej grupie 30 krajów zrzeszonych w OECD indeks spadł do 116,2 punktu ze 116,3 punktu.

Jak wynika z ankiety przeprowadzonej przez agencję Reutera, w strefie euro we wrześniu przestał się rozwijać sektor usług, a firmy dokonywały redukcji zatrudnienia. Wskaźnik aktywności przedsiębiorstw z sektora usług spadł we wrześniu br. do 49,1 punktu – najniższego poziomu od listopada ub. r. - z 50,8 punktu w sierpniu. Znalazł się więc poniżej poziomu 50 punktów, który stanowi cezurę pomiędzy rozwojem a spowolnieniem w branży.

Liczba zwolnień z pracy najbardziej wzrosła w Niemczech, w Irlandii i we Francji.