Wrzesień miesiącem poprawy

We wrześniu br. nastroje w gospodarce Eurolandu poprawiły się, inflacja zaś po raz drugi z rzędu przekroczyła 2%.

Jak wynika z danych opublikowanych przez Komisję Europejską, we wrześniu br. indeks nastrojów w gospodarce strefy euro wzrósł do 95,4 punktu wobec 95 punktów w sierpniu br. Wzrósł również indeks nastrojów w przemyśle - do minus 9 punktów z minus 11 punktów miesiąc wcześniej. Indeks zaufania konsumentów pozostał bez zmian i wynosi 17 punktów.

Z danych Eurostatu, europejskiego biura statystycznego wynika, że inflacja w krajach Dwunastki wyniosła we wrześniu br. - podobnie jak w sierpniu - 2,1%, tym samym już drugi raz z rzędu został przekroczony wyznaczony przez Europejski Bank Centralny poziom 2%.