Wsio na abarot

W czasach ostrego kryzysu branży telekomunikacyjnej na świecie wartość rosyjskiego sektora telekomunikacyjnego rośnie w ciągu pierwszych 9 miesięcy 2002 o 42,5%. Zagraniczne inwestycje w branże w tym kraju wzrosły w tym czasie o 30%.

Według informacji rosyjskiego Ministerstwa Komunikacji, w porównaniu z pierwszymi trzema kwartałami ub. roku wartość usług sprzedanych w tamtejszym sektorze telekomunikacyjnym w pierwszych 9 miesiącach br. jest wyższa o 42,5%. Wzrosnąć też miały zagraniczne inwestycje: w ciągu trzech kwartałów br. wyniosły one 277 mln EUR, przeszło 30% więcej niż rok wcześniej w takim samym okresie. Ponadto same rosyjskie firmy wyłożyły na inwestycje w branżę kolejne 28,5 mln EUR (w 2001 roku – 23,8 mln EUR).

Ministerstwo wiąże dobre wskaźniki dla sektora telekomunikacyjnego z ogólnie dobrą sytuacją gospodarczą Rosji. Ponadto, jak wyraził się minister Leonid Reyman, „telekomy służą obecnie już nie tylko bogatym klientom ale i wszystkim innym”. Spodziewa się on ponadto dalszego wzrostu sektora telekomunikacyjnego w związku m.in. z oczekiwaną nowelizacją przez Dumę prawa telekomunikacyjnego, ograniczającą wpływ państwa na przedsiębiorstwa i zbliżającą je do standardów międzynarodowych.