Wspólna polityka zagraniczna

Jak wynika z badań TNS OBOP, aż 83% Europejczyków chciałoby, aby w przypadku międzynarodowego kryzysu kraje unijne miały wspólne stanowisko.

Badanie Eurobarometr zostało przeprowadzone dla Komisji Europejskiej przez TNS Opinion&Social. Zdaniem 82% ankietowanych, polityka zagraniczna UE powinna być niezależna od USA.

Zdaniem 67% respondentów, Unia Europejska powinna mieć ministra spraw zagranicznych, który reprezentowałby wspólne stanowisko 25 państw. 68% chciałoby, aby Unia miała siły szybkiego reagowania, które byłyby wysyłane w miejsce ewentualnego konfliktu.

Przedstawiciel Unii powinien zasiadać w Radzie Bezpieczeństwa ONZ - uważa tak 69% badanych.


Zobacz również