Wspólny rynek w Afryce

W Afryce powstanie nowa strefa wolnego handlu, w której będzie uczestniczyło 26 państw, z PKB szacowanym na 624 mld USD.

Umowa między liderami dotychczasowych trzech bloków państw ma ułatwić dostęp do rynków w ramach regionu i położyć kres problemom związanym z przynależnością niektórych krajów do kilku grup. Wzmocni także pozycję negocjacyjną nowej grupy państw na arenie międzynarodowej.

Bloki, które weszły w skład porozumienia to: Wspólnota Rozwoju Afryki Południowej (SADC), Wspólnota Afryki Wschodniej (EAC) i Wspólny Rynek Afryki Wschodniej i Południowej (Comesa).


Zobacz również