Wśród strumyków, dróżek i pól...


Narzędzia do wysyłania

"Musisz znać swoich klientów. Każdy powinien kodować dla tych, którzy mają szerokopasmowy dostęp do sieci, ale nie można zapominać, że większość nadal łączy się przez modemy 28.8 czy 56.K. Nie ma nic złego, jeśli straty powstałe z ograniczonej dostępności zrównoważysz lepszą jakością, ale nie należy z góry rezygnować ze zbyt wielu użytkowników"."Nie ma co pakować się w strumieniowanie HTTP. Lepiej wydać trochę pieniędzy na oprogramowanie udostępniające albo podłączyć się pod jakiś istniejący serwer. Na pewno warto też inwestować w jakość".

Todd Clayton, znany jako DJ Todd, jest producentem w Real Synthetic Audio - najpopularniejszej internetowej audycji radiowej (www.industrial-radio.com).

Wśród strumyków, dróżek i pól...

ePublisher używa szablonów do łączenia wideo, audio i animacji.

Wśród strumyków, dróżek i pól...

Media 100i pozwala wzbogacić obraz filmami Flash czy zdarzeniami JavaScript.

Słownik terminologii wideo:

* Artefakty (artifacts): - spadek jakości obrazu spowodowany przez stratne algorytmy kompresji (nazywane stratnymi, gdyż usuwają dane w celu większego zagęszczenia strumienia). Im silniejsza kompresja, tym wyraźniejsze są artefakty.

* Betacam SP: stary i wysoko ceniony system emisyjny, który nagrywa bardzo dobrej jakości analogowe wideo na półcalowej taśmie. Dopracowanie i szeroka dostępność utrzymują Betacam w użyciu, mimo pojawiania się formatów cyfrowych. Z technicznego punktu widzenia przewyższa DV (zobacz poniżej) - ale tak naprawdę mało kto zauważy różnicę.

* CCD: CCD (charge coupled device) to układ zamieniający światło w impulsy elektryczne do nagrania. Powszechnie dostępne kamery używają jednego CCD i trzech filtrów do przechwytywania kolorowych obrazów. Kamery z trzema CCD - oddzielnymi układami do zielonego, czerwonego, i niebieskiego - są droższe, lecz oferują znacznie lepszą jakość obrazu.

* Cyfrowy zoom: trik polegający na powiększaniu pikseli, by wywołać wrażenie przybliżania. Efektem jest poszatkowany, słabo wyglądający obraz. Odradzany.

* Digital 8: technologia Sony zapisująca kompatybilny z DV strumień danych wideo na standardową taśmę wideo 8 mm.

* DV: format cyfrowego wideo zapisujący strumień obrazu na taśmie 6 mm. Kamery i magnetowidy DV (łącznie z urządzeniami profesjonalnymi) są produkowane przez Sony, Panasonica, Canona, JVC, i inne firmy.

* IEEE 1394: system opracowany przez Apple'a pod nazwą FireWire. Używa tanich adapterów i cztero- lub sześciożyłowych kabli do przesyłu danych do 400 Mbps. Większość kamer DV i Digital8 ma interfejs iEEE 1394, pozwalający przesłać film bezpośrednio do komputera.

* Kodek: Program lub układ, który zamienia - koduje czy dekoduje - wideo w skompresowany strumień danych i vice versa. Odtwarzanie zakodowanego materiału wymaga tego samego kodeka co przy kodowaniu.

* Komponowanie (compositing): nakładanie na siebie warstw wideo i/lub grafiki przy użyciu technik w rodzaju kluczowania czy maskowania w celu zapewnienia przezroczystości. Kluczowanie (keying) to tworzenie obszarów przezroczystych przy użyciu zestawu kolorów (klucz barwny) lub jasności (klucz jasności). Maskowanie polega na użyciu oddzielnego obrazu (maski) do określenia obszarów przezroczystych. Komponowania używamy do nakładania tytułów, nakładania animacji na żywą transmisję czy zamieniania niebieskiego lub zielonego tła grafiką komputerową.

* Konwerter skanu (scan convereter): urządzenie przekształcające sygnał monitorowy w materiał, który można nagrać na taśmę.

* MPEG-1 i MPEG- 2: dwa standardy kodowania wideo opracowane przez Motion Picture Experts Group. MPEG-1 używany jest przy średniej przepustowości, podczas gdy MPEG-2 koduje wideo wysokiej jakości dla mediów o wyższej przepustowości.

* Pan: przesuwanie kamery w poziomie w trakcie nagrywania, zazwyczaj w celu nadążania za ruchem czy ujęcia większej sceny, niż mieści się w pojedynczym obrazie. Podobnie jak zoom, może powodować zakłócenia przy odtwarzaniu. Nie należy więc nadużywać.

* Proporcje bieli: układy kamer nie dysponują, tak jak oczy, zdolnością do dostosowania się do zmian w kolorze światła. Żeby zachować dokładność barw, trzymamy białą kartkę przed soczewką kamery i uruchamiamy ręczną regulację.

* RAID: system używany do zabezpieczania danych. Przy cyfrowym wideo RAID służy do polepszania osiągów i połączenia pojemności kilku twardych dysków.

* Ścieżka czasu: każda klatka DV, Digital 8, Betacam SP i niektórych jeszcze innych systemów jest oznaczona dokładną cyfrową ścieżką czasu. Na potrzeby płynnej edycji ścieżka czasu powinna iść trwale i nieprzerwanie. Przerwy w nagraniu i obszary, gdzie ścieżka czasu skacze komplikują przechwytywanie obrazu.

* Ultra SCSI 2: rozszerzenie SCSI obsługujące transfer powyżej 80 MBps.

* UltraATA: standard ATA firmy IBM długo służył do podłączania tanich twardych dysków do komputerów. UltraATA dysponuje przepustowością do 66 lub 100 MBps.