Wstąp do piekła

UNESCO wykorzystuje Internet do przybliżenia dziedzictwa kulturalnego ludzkości. Multimedialny projekt pozwala zapoznać się z wizją Piekła, Nieba i Czyśćca z "Boskiej Komedii" Dantego.

Agenda ONZ ds. Edukacji, Nauki i Kultury - UNESCO - postanowiła wykorzystać Internet do przybliżenia dziedzictwa kulturalnego ludzkości współczesnemu człowiekowi. Nowy, multimedialny projekt pozwala poprzez zapoznać się z wizją Piekła, Nieba i Czyśćca, przedstawioną przed 700 laty przez Dantego. Na 120 kolorowych ilustracjach zobrazowano wszystkie kręgi zaświatów według "Boskiej Komedii" Dantego.

Artysta Vladimir Liagatchev spędził 10 lat nad stworzeniem tych obrazów i ich prezentacją w postaci cyfrowej. "Zamierzałem możliwie najwierniej przedstawić wizje naszych przodków sprzed siedmiu stuleci. Mam nadzieję, że przybliżyłem ją współczesnym".

Jak powiedział Axel Plathe z UNESCO: "Został stworzony kompleksowy i oryginalny system nawigacyjny. Internauci mogą odbyć niezwykłą podróż za pomocą kliknięć myszki. To robi niesamowite wrażenie, większe niż powolne czytanie książki, na co zresztą coraz więcej współczesnych ludzi ma coraz mniej czasu. Wkrótce będą zrealizowane podobne projekty dla Biblii i Snu nocy letniej Szekspira. Udostępnimy tym samym to co nazywamy dziedzictwem ludzkości (i do czego ochrony powołano UNESCO) w sposób najbardziej odpowiadający nowoczesnym ludziom".

Więcej informacji: www.unesco.org/webworld/dante/