Wszystko, co chciałbyś wiedzieć o domenach


Nie kupuj kota w worku

AfterMarket.pl, premium.pl i AZ.pl działają jako pośrednicy w handlu domenami, gwarantując bezpieczeństwo transakcji na rynku wtórnym. Mechanizm Escrow zabezpiecza interesy obu stron tak, aby uniknąć sytuacji, w której kupujący, zapłaciwszy za domenę, nie otrzymuje jej albo odwrotnie – sprzedający, mimo przekazania praw do nazwy domeny, nie dostaje za to pieniędzy.

Procedura transakcji kupna-sprzedaży zabezpieczonej Escrow jest prosta. Po zakupie domeny kupujący wpłaca pieniądze na specjalne subkonto w serwisie pośrednika, gdzie zostają one zdeponowane aż do momentu, gdy sprzedający przekaże domenę nowemu abonentowi.

Cesja domeny

Cesja domeny polega na przeniesieniu praw do nazwy domeny na inny podmiot lub osobę fizyczną. Dokonuje się jej w razie odstąpienia lub sprzedaży, w których wyniku następuje zmiana abonenta domeny. Cesja formalizuje przekazanie domeny drugiej stronie i może zostać przeprowadzona drogą elektroniczną lub tradycyjnie, przez wypełnienie papierowego wniosku o cesję.

Cesja elektroniczna nie wymaga przesyłania dokumentów między stronami transakcji, co przyśpiesza i automatyzuje zmianę abonenta domeny. Ten system jest stosowany przez rejestratorów nazwa.pl i home.pl. Dotychczasowy właściciel praw do domeny wypełnia elektroniczny formularz cesji, który następnie zostaje potwierdzony przez cedenta i cesjonariusza. Po weryfikacji wniosku przez rejestratora cesja jest dokonywana na rzecz nowego abonenta.

Transfer domeny

Transfer domeny polega na przeniesieniu obsługi domeny do innego operatora. Proces ten jest zautomatyzowany i może być przeprowadzony samodzielnie przez właściciela domeny. Warunkiem jest konieczność posiadania unikatowego kodu authinfo dla transferowanej domeny. Wybrani rejestratorzy (m.in. premium.pl, AfterMarket.pl) umożliwiają pobranie kodu bezpośrednio z panelu webowego. Przeważnie niezbędne będzie jednak złożenie formalnego wniosku do podmiotu obsługującego domenę z żądaniem wydania kodu authinfo.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, rejestrator nie może uzależniać wydania kodu od spełnienia dodatkowych warunków. Może natomiast zażądać od ciebie uiszczenia opłaty wynikającej z regulaminu promocji, na jakich zarejestrowałeś domenę.

Zwróć uwagę na dwie ważne daty związane z transferem domen .PL. Obsługę domeny możesz przenieść nie wcześniej niż po 5 dniach od rejestracji lub ostatniego transferu. Zmiana operatora nie będzie możliwa, jeśli do końca okresu rozliczeniowego zostało mniej niż 6 dni. Nie odkładaj tej czynności na ostatnią chwilę. Nie ma to żadnego uzasadnienia, bo przeniesiona domena pozostaje ważna na okres, na jaki została opłacona.

Transfer domen .PL jest (z reguły) bezpłatny. Za przeniesienie obsługi domeny europejskiej pobierana jest opłata równa cenie jej odnowienia (ok. 50 zł). Jednocześnie ważność takiej domeny zostaje automatycznie przedłużona na kolejne 365 dni.

Opcje i testy

W ofercie rejestratorów AZ.pl, premium.pl i kilku innych znajdziesz dwie ciekawe, dodatkowe usługi systemu DNS. Opcja na rejestrację nazwy domeny ułatwia zarejestrowanie nazwy do domeny, jeśli ta zostanie zwolniona do puli domen wolnych. Opcja na domenę daje pierwszeństwo do rejestracji zarezerwowanej nazwy, jeśli dotychczasowy abonent nie przedłuży jej na kolejny okres. Opcja zakładana jest na trzy lata i kosztuje ok. 35 zł.

Z kolei usługa DNT (Domain Name Tasting) umożliwia przetestowanie nazwy domeny w trakcie 14-dniowego okresu próbnego. DNT pozwala sprawdzić potencjał domeny pod kątem jej wartości marketingowej. Inwestorzy domenowi wykorzystują mechanizm DNT do analizy ruchu na domenie. Testowanie domeny krajowej kosztuje od 0,05 zł (AZ.pl) do 1 zł (premium.pl). Zablokuj domenę do testów, jeśli potrzebujesz czasu do namysłu, a nie chcesz, aby ktoś inny zarejestrował potencjalnie ciekawą nazwę.