Wszystko co najważniejsze dla Europejczyków

Dla Europejczyków najważniejszy jest pokój, szacunek dla przyrody i środowiska naturalnego - wynika z badania Special Eurobarometr zrealizowanego na zlecenie Komisji Europejskiej przez TNS Opinion & Social.

W badaniu uczestniczyło ponad 26 tys. osób z 27 krajów Unii Europejskiej. Aż 61% uznało pokój za najważniejszą wartość, którą należy zachować i wzmacniać w społeczeństwie. Na kolejnym miejscu - 50% wskazań - znalazł się szacunek dla przyrody i środowiska naturalnego. Na trzecim miejscu znalazły się ex aequo (po 37% wskazań): wolność wypowiedzi, równość i solidarność społeczna, tolerancja i otwartość na innych. 17% respondentów wymieniło szacunek dla historii i płynących z niej nauk, 14% - postęp i innowacje, 12% różnorodność kulturową, a 10% przedsiębiorczość.

W Polsce 59% respondentów wskazało na pokój, jako najważniejszą wartość, 45% na szacunek dla przyrody i środowiska naturalnego, 32% na równość i solidarność społeczną, 29% - na wolność wypowiedzi, 38% na tolerancję i otwartość dla innych, 27% - na szacunek dla historii i płynących z niej nauk, 11% - postęp i innowacje, 9% - różnorodność kulturową, a 12% na przedsiębiorczość.


Zobacz również