Wszystko na raz: oglądają, słuchają i surfują

Według raportu International Demographics, dorośli Amerykanie w dni wolne od pracy spędzają z mediami 6-8 godzin dziennie. Przy czym rośnie liczba osób, które korzystają z więcej niż jednego medium w tym samym czasie.

Można pogodzić oglądanie telewizji z korzystaniem z internetu i słuchaniem ulubionej radiostacji? Można i w dodatku jest to coraz częstsze zachowanie. Choć wciąż Amerykanie najwięcej czasu przeznaczają na oglądanie telewizji - ponad 2 godzin dziennie w weekendy - to często nie dzieje się to kosztem innych mediów.

Na internet badani przeznaczają około godziny dziennie, co stanowi około 13% wolnego czasu przeznaczanego na kontakt z mediami. Choć sieć ustępuje telewizji i radiu, to jednak jego udział w wolnym czasie jest dwukrotnie wyższy niż dzienników i magazynów papierowych. Dzieje się tak m.in. dlatego, że charakter internetu pozwala na łączenie "surfowania" z korzystaniem z innych mediów.