Wtem... 'krytyczna' łatka dla XP SP2!

Niezależnie od grudniowego biuletynu bezpieczeństwa, zawierającego łatki dla 5 'ważnych' dziur w systemach Windows, Microsoft opublikował 'krytyczną' aktualizację dla użytkowników Windows XP z dodatkiem Service Pack 2, usuwającą poważny błąd w zabezpieczeniach zapory systemu Windows.

Problem z zaporą systemu Windows (Windows Firewall) dotyczy możliwości nieautoryzowanego uzyskania dostępu do jej ustawień (Wyjątków), gdy użytkownik wykorzystuje połączenie typu 'dial-up' do łączenia się z Internetem. Na wykorzystanie błędu narażeni są użytkownicy systemów Windows XP Home Edition SP2, Windows XP SP2, Windows XP Tablet PC Edition 2005 oraz Windows XP Media Center Edition SP2.

Jak ostrzegają przedstawiciele koncernu w specjalnym oświadczeniu dołączonym do aktualizacji, Windows Firewall w specyficznych warunkach, tzn. przy włączonej opcji "My network (subnet) only" lub "Tylko moja sieć (podsieć)" interpretuje Internet, jako lokalną podsieć, co z kolei pozwala innym użytkownikom z zewnątrz na uzyskanie dostępu do konkretnych ustawień zapory (Wyjątków) i zmodyfikowanie jej parametrów w czasie połączenia z Siecią poprzez modem.

Więcej informacji oraz aktualizacja do pobrania