Wtorkowy Przegląd Prasy

IDMSA.PL chce budować grupę finansową. Audytor patrząc w przeszłość Optimusa wyraża obawy co do jego przyszłości. PKPP wobec zapaści sądownictwa chce powołania nowej instytucji do mediacji sporów pomiędzy firmami. Emisja Simple zakończyła się niepowodzeniem.

PARKIET

IDMSA.PL chce kupić bank

Internetowy Dom Maklerski zamierza budować grupę finansową - przymierza się już do zakupu małego banku w Polsce. Według informacji prezesa IDMSA.PL, akcjonariusze i partnerzy domu maklerskiego są w stanie zgromadzić na ten cel 15 - 20 mln zł. Transakcja miałaby dojść do skutku jeszcze w br. Krakowski broker ma 0,4-proc. udział w obrocie akcji na GPW i 1,8-proc. w obrocie kontraktami terminowymi. (s. 3)

Audytor ma zastrzeżenia

Deloitte&Touche po przeprowadzeniu audytu Optimusa stwierdził, że dalsza działalność spółki jest zagrożona. Zwraca szczególną uwagę na fakt nieutworzenia rezerw w raporcie za 2002 rok rezerw na zaległości podatkowe w kwocie 28,4 mln zł. Optimus posiadał takie rezerwy, jednak rozwiązał je po pomyślnym orzeczeniu Urzędu Skarbowego - jednak sprawa trafiła obecnie do NSA. Audytor zwraca także uwagę na to, że zadłużenie Optimusa z tytułu kredytów i obligacji krótkoterminowych, wynoszące 20,7 mln zł zapada w całości w czerwcu br. Rzecznik Optimusa odpiera zarzuty podkreślając, że obligacje są w posiadaniu Optimus IC i jak w poprzednich kwartałach będą rolowane. (s. 3)

Cena była za wysoka

Akcjonariusze nie wykupili nowej emisji Simple. Cena akcji wynosiła 2,2 zł i była o kilkadziesiąt procent wyższa od kursu giełdowego. Zapisu na akcje nie złożył żaden z akcjonariuszy dysponujących prawem poboru. Środki z emisji miały zasilić kapitał obrotowy, część miała być przeznaczona na kampanię marketingową. Nowy plan działania zostanie przedstawiony w piątek na WZA, spółka poszuka oszczędności wewnątrz swojej struktury. (s. 4)

Pekao jest przeciw

Główny wierzyciel operatora nie prowadzi z nim rozmów i pozostaje na stanowisku, że jego wierzytelności nie mogą zostać objęte układem. W razie głosowania Pekao będzie głosować przeciw układowi. Bank nie wyklucza jednak uczestnictwa w "racjonalnej restrukturyzacji" Szeptela, ale propozycja musi być korzystniejsza. (s. 5)

PULS BIZNESU

Stare obligacje ITI czekają na kupców

Na rynek trafiły stare obligacje ITI z 2001 roku o terminie wykupu przypadającym na czerwiec 2004. Cena jest znacznie niższa od ceny zakupu, co potwierdza, że są obarczone dużym ryzykiem. Nie najlepiej wróży to planowanej nowej emisji obligacji ITI, szacowanej na ok. 150 mln EUR. (s. 7)

PKPP chce mediacji

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych przedstawi jutro projekt przepisów o mediacji, które mają zostać wprowadzone do kodeksu postępowania cywilnego. Obecne postępowania sądowe trwają zbyt długo, a ich koszty są za wysokie. Remedium ma być instytucja mediacyjna, zajmująca się prowadzeniem postępowania ugodowego przed procesem. Zdaniem PKPP po 6 miesiącach aż 75% długów jest obecnie nie do odzyskania. (s. 8)